Notícies i comunicats

30/09/2015

L'Ajuntament de Girona crea les Taules de Neteja de Barri

L'objectiu d'aquest nou instrument és fer un seguiment de les necessitats de neteja i salubritat als barris i guanyar eficàcia per resoldre les incidències.

L’Ajuntament de Girona ha creat les Taules de Neteja de Barri, un instrument que té com a objectius fer una diagnosi contínua de les necessitats de neteja dels barris de la ciutat i guanyar eficàcia per resoldre aquelles incidències que requereixin d’una resposta immediata.

Hi haurà un total d’onze taules, una per cada regidoria de barri, que estaran formades pel regidor de Sostenibilitat i Projecte Ferroviari, Carles Ribas, el corresponent regidor o regidora de barri i membres de les associacions de veïns i veïnes. La periodicitat de convocatòria de les Taules serà trimestral i en paral·lel s’obrirà un nou canal directe de comunicació, aprofitant les xarxes socials, a través del qual els representants veïnals podran posar en coneixement dels regidors i responsables d’àrea aquelles incidències que requereixin una resposta ràpida per parts dels diferents serveis de sostenibilitat i medi ambient de l’Ajuntament de Girona.

Les primeres reunions constitutives de les Taules van tenir lloc a mitjans del mes de setembre i s’aniran portant a terme fins a finals d’octubre.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)