Notícies i comunicats

20/06/2014

El nombre d'aturats a la ciutat disminueix i se situa al nivell del 2011

Per sisè mes consecutiu hi ha també una disminució interanual de la xifra de persones aturades, una circumstància que no es produïa des del primer semestre del 2007

El nombre de ciutadans i ciutadanes de Girona inscrits a les llistes de l’atur a 31 de maig era de 7.117 persones, 537 menys que el maig del 2013 i 345 menys que l’abril del 2014. La xifra de persones aturades no només disminueix respecte el maig de l’any passat, sinó que també ho fa respecte la dada d’aturats de maig del 2012 i, per primera vegada, també respecte la dada del maig del 2011. Malgrat que encara hi ha feina per fer en aquest aspecte, la disminució amb relació a la xifra de fa tres anys és de quasi 100 persones, cosa que consolida la tendència positiva que es va apuntant en els darrers mesos.

A més, per sisè mes consecutiu hi ha una disminució interanual en el nombre d’aturats, circumstància que no es produïa des del primer semestre del 2007. Els 537 aturats menys del maig del 2014 respecte el maig del 2013 és un resultat destacable, ja que des del 2007 aquesta xifra no es reduïa i, a més, el 2007 i el 2006 la disminució interanual del nombre d’aturats del mes de maig va ser inferior (93 aturats menys el 2007 respecte el 2006 i 26 aturats menys el 2006 respecte el 2005).

Un altre indicador que permet creure que pot estar establint-se una tendència positiva al mercat de llocs de treball de la ciutat és el nombre de contractes laborals fets. Per primera vegada d’ençà de l’inici de la crisi, el nombre de contractes va augmentar durant el primer quadrimestre de l’any. Concretament, es van fer 12.312 contractes de gener a abril, xifra que representa un augment del 20’62% respecte el mateix període del 2013 (10.207 contractes).

També indica un canvi de tendència positiu l’increment del nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social a la ciutat de Girona. Amb les dades del 30 d’abril del 2014, es va confirmant el trencament de la dinàmica negativa experimentada des del 2008. El mes d’abril hi va haver 62.765 treballadors afiliats a la Seguretat Social, 1.478 més que el mateix mes del 2013. Encara no es disposa d’aquestes dades, ni les de nombre de contractes fets, pel que fa al mes de maig.

Finalment, també s’observa una tendència positiva en l’evolució de les altes i les baixes de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) a Girona. El saldo dels cinc primers mesos de l’any és positiu, ja que s’han produït 89 altes i 69 baixes. Es pot afirmar, a més, que en només cinc mesos ja s’han produït gairebé tantes altes com les que hi va haver en tot l’any 2012 (van ser 98).

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)