Notícies i comunicats

01/07/2014

L'Ajuntament de Girona i CatalunyaCaixa signen un conveni per destinar a lloguer social habitatges de l'entitat a la ciutat

El consistori s'adhereix així a l'acord subscrit entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'entitat financera l'octubre del 2013.

Font: Ajuntament de Girona

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el director de zona de Girona de CatalunyaCaixa, Tomas Murciano, han signat aquest migdia l’acord entre els dos organismes per tal de destinar a lloguer social habitatges que l’entitat té en propietat al terme municipal de Girona. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Girona s’adhereix al pacte que van subscriure el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat bancària l’octubre del 2013.

La finalitat principal del conveni entre el consistori i CatalunyaCaixa és optimitzar el procediment per assolir l’efectiva ocupació dels habitatges proposats per l’entitat financera. L’Ajuntament, a través dels Serveis Socials, té el compromís d’identificar aquelles persones o famílies idònies per ser beneficiàries d’un habitatge de lloguer amb renda assequible. En aquest sentit, les gestions que s’hagin de dur a terme es consensuaran en tot moment entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Aquesta iniciativa pretén allotjar persones amb risc d’exclusió residencial de diversa procedència. El conveni estableix també la intenció que la renda de lloguer que hauran de pagar els llogaters no superi el 30% dels seus ingressos nets, de manera que els habitatges s’arrendaran per un màxim de 350 euros.

Per la seva banda, CatalunyaCaixa es compromet a informar a l’Ajuntament de la incorporació dels habitatges que estiguin ubicats en el seu terme municipal així com de les baixes dels habitatges proposats que per ocupació, per pèrdua de les condicions d’habitabilitat o altres causes de força major que impedeixin la seva comercialització en règim de lloguer.

En els darrers mesos, des del consistori s’han iniciat una sèrie d’actuacions destinades a intervenir en la greu problemàtica de l’accés a l’habitatge que s’està vivint actualment. Una de les accions engegades va ser fer un requeriment a les entitats financeres de la ciutat per saber quants pisos buits tenien al municipi. Precisament CatalunyaCaixa, juntament amb “la Caixa” i Banc Santander, va ser de les primeres que va respondre al requeriment. Amb el conveni signat avui, però, es formalitza aquest acord entre el consistori i l’entitat per promoure el lloguer social.

L’adhesió al conveni finalitzarà el 7 d’octubre de 2014, tot i que està vinculada a la possible pròrroga del conveni marc amb l’Agència de l’Habitatge. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)