Notícies i comunicats

04/07/2014

Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut

(POCS 2014)

L’objectiu d’aquest Pla és minimitzar els efectes de l’onada de calor a través de la coordinació de diverses actuacions preventives en diferents àmbits, amb l’ajuda de prediccions meteorològiques, atès que la calor excessiva i sostinguda pot comportar un augment de la mortalitat, ingressos hospitalaris i altres problemes de salut. 

Un any més els ajuntaments tenen un paper molt important en l’aplicació del pla, tant en el procés d’informació, com en el de protecció de la població en cas d’alerta o emergència.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)