Notícies i comunicats

20/09/2018

El turisme representa el 7,26% de l'economia de la ciutat

La gestió intel·ligent, la sostenibilitat i l'excel·lència han de ser eixos en què es basin les actuacions a desenvolupar en els propers anys, segons el Pla estratègic de turisme que s'ha presentat aquest matí.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, i el vicerector de Comunicació i Relacions Externes de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire, han presentat aquest matí les línies bàsiques del Pla estratègic de turisme de la ciutat, juntament amb l’equip redactor del document.

Segons les dades que consten al Pla estratègic de turisme, el pes de la facturació del turisme sobre el total de l’economia de la ciutat el 2016 va ser del 7,26%. Cal destacar també que entre els anys 2012 i 2016 ha crescut el nombre d’empreses turístiques (un 49,22%) per sobre del nombre d’empreses que no pertanyen a les branques de l’activitat turística (35,80%). Els resultat d’explotació de les empreses turístiques el 2016 va ser de 18,1 milions d’euros, una xifra exponencialment superior (+396%) a la del 2012.

L’estada mitjana dels turistes a la ciutat és de 3,12 dies (2,12 nits) i la despesa mitjana dels turistes és de 47,40 euros en concepte d’allotjament i 104,25 euros per dia en altres conceptes.

Un dels elements que assenyala el Pla estratègic de turisme, el primer que s’elabora a la ciutat, és que Girona és una destinació turística en creixement pels nombrosos atractius consolidats dels que disposa, per les bones infraestructures d’accés, per la proximitat amb Barcelona i la Costa Brava i per les perspectives de creixement de l’activitat turística. Aquest pla marca les línies a seguir amb l’objectiu de convertir el turisme en un eix fonamental de l’economia de Girona i en una activitat econòmica i social sostenible basada en els valors locals.

El text indica que aquest desenvolupament, però, s’ha de portar a terme a partir d’uns eixos basats en la governança, l’estratègia, el coneixement i, sobretot, amb la gestió intel•ligent, la sostenibilitat i l’excel•lència. La competitivitat turística de Girona, una ciutat de mida petita amb nombrosos atractius, s’ha de gestionar a partir del valor diferenciat que aporten al municipi i al seu entorn determinats actius relacionats amb els àmbits de la cultura, l’esport, la gastronomia, el turisme de negocis i la natura.

“El Pla estratègic de turisme és una guia per a la gestió intel•ligent del turisme i perquè en puguem treure el major valor afegit possible, sempre tenint present que la nostra prioritat és el benestar de la ciutadania”, ha destacat l’alcaldessa Marta Madrenas, que ha afegit “a la nostra ciutat, els elements que són atractius per als ciutadans i ciutadanes coincideixen amb els elements atractius per als visitants”.

En la mateixa línia, la regidora Glòria Plana Yanes ha remarcat que “més de 200 persones han participat en l’elaboració d’aquest document, que ha estat molt demanant tant pel sector, com per la ciutadania i el propi govern, ja que ens permet parar, reflexionar i dir cap on volem anar”.

En aquest sentit, el document marca també els principals reptes de la ciutat en els propers anys en relació amb el turisme. S’estructuren diverses accions al voltant de cinc grups d’objectius estratègics: estructurar i enfortir la governança de l’activitat turística; millorar la gestió de l’activitat turística; planificar i preparar la destinació per fer-la més atractiva per al visitant; millorar el retorn de l’activitat turística i la competitivitat de la destinació i de les empreses turístiques, i millorar el posicionament de Girona com a destinació i el valor afegit ofert als visitants.

“Els reptes que enfrontem al voltant del turisme són bàsicament tres: la convivència amb els veïns i veïnes de la ciutat, un aspecte que treballarem amb més intensitat en els propers mesos per implantar mesures normatives de cara a l’estiu que ve; l’afectació que pugui tenir en l’accés a l’habitatge, que és un tema que també estem treballant a través del Pacte local d’habitatge, i la millora de la professionalització dels recursos humans que es contracten en el sector turístic, que hem d’estudiar què hi podem fer com a ajuntament”, ha explicat l’alcaldessa.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)