Notícies i comunicats

19/03/2019

S'han programat dues accions formatives noves, en el marc del projecte Treball als Barris

Aquestes formacions estan dirigides a la professionalització en l'àmbit del comerç i la neteja de les persones que hi participen, amb l'objectiu d'ampliar les seves opcions per trobar feina.

Les dues accions formatives es portaran a terme durant els mesos d’abril i maig i combinaran formació teòrico-pràctica i un període de pràctiques en empresa per tal de capacitar els/les participants per treballar com a Depenent/a de fleca i Operari/ària de neteja polivalent, dos perfils professionals que ofereixen possibilitats reals d’inserció donades les característiques del teixit econòmic de la ciutat.

L’Ajuntament de Girona participa, des de l’any 2005, en el Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, que està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i que té com a objectiu la intervenció en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen un atenció especial per a la seva millora des del punt de vista ocupacional, social i econòmic. Els barris d’incidència són Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

Una de les accions que es porten en el marc de la convocatòria 2018 és el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral, que atendrà un total de 200 persones per tal d’oferir-los mesures ocupacionals d’intermediació laboral i de recolzament en el procés de recerca de feina. És en el marc d’aquest dispositiu que s’han programat dues accions de formació professionalitzadora, de curta durada i de caràcter molt pràctic, que tenen com a objectiu la millora de l’ocupabilitat de les persones participants. Els àmbits professionals han estat seleccionats en funció dels perfils prioritaris d’actuació i de l’anàlisi dels sectors econòmics amb més potencial de contractació.

El curs “Dependent/a de fleca” (amb degustació, cafeteria i obrador) té una durada de 85 hores i es portarà a terme de 2 al 24 de maig de 2019, en horari de 9:30h a 14:30h. La finalitat del curs és que l’alumnat adquireixi els coneixements i les habilitats específiques per desenvolupar tasques d’atenció al client en establiments de fleca/cafeteria amb degustació.

El curs “Operari/ària de neteja polivalent” té una durada de 95 hores i es portarà a terme del 29 d’abril al 24 de maig de 2019, en horari de 9:30h a 14:30h. L’objectiu del curs és professionalitzar el sector i capacitar als/a les participants per tal de realitzar tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionant les tècniques, estris, productes i màquines adequats i complint la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

Les dues accions formatives es complementaran, en el cas de l’alumnat que hagi obtingut el certificat d’aprofitament del curs, amb un període de pràctiques en empresa a fi i efecte de consolidar els coneixements adquirits durant la formació.

A la finalització, l’equip de prospecció del Servei Municipal d’Ocupació farà un treball intensiu en el sector del comerç i la neteja per tal de captar ofertes de feina vacants i oferir possibilitats reals d’inserció als/a les participants.  

________________
“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris".

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)