Notícies i comunicats

05/04/2019

Bona assistència a la sessió informativa a les empreses adjudicatàries de contractes de l'Ajuntament de Girona amb contractes subjectes a clàusula social

El passat 29 de març, es va dur a terme a les instal·lacions del Servei Municipal d'Ocupació (SMO) de l'Ajuntament de Girona, una sessió informativa sobre les característiques i el funcionament de la clàusula Social.

El passat 29 de març, es va dur a terme a les instal•lacions del Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament de Girona, una sessió informativa sobre les característiques i el funcionament de la clàusula Social.
En aquesta sessió es va convocar totes les empreses adjudicatàries de contracte de l’Ajuntament de Girona amb clàusula especial d’execució de caràcter social i que han d’iniciar l’execució de l’obra o del servei en les properes setmanes.
Característiques d’aquestes contractacions

En funció de l’execució de les obres, aquestes 14 noves contractacions són d’entre 4 mesos i un any i mig, en funció de l’obra.
En el contracte de servei, volem destacar que s’ha de destinar el 5% del total de persones o d’hores anual a l’execució del servei a persones beneficiàries de clàusula social. En aquest cas, l’empresa adjudicatària té com a objecte principal la integració laboral.
La clàusula social s’aplica als contractes del sector públic que subscriu l’Ajuntament de Girona i els seus organismes dependents i:
- Pretén transformar la contractació pública en una eina per generar un impacte social que acabi beneficiant els col·lectius més vulnerables i les persones en risc d’exclusió social.
- Obliga a la contractació de persones beneficiàries (han de ser persones en situació d’atur i/o en situació de risc d’exclusió) segons les condicions del Plec de Clàusules Administratives de la licitació.
- Condiciona la gestió de l’oferta de treball a l’SMO.
- Des d’aquest punt de vista, des del Servei Municipal d’Ocupació, posem a disposició de les empreses adjudicatàries, el servei d’intermediació laboral, servei que inclou la gestió de l’oferta, el seguiment de les incorporacions així com el seguiment del compliment de les condicions de la clàusula social especificades en el Plec de clàusules administratives dels contractes.

Des de l’Ajuntament de Girona, entenem la Clàusula Social com:
- Eina del poder públic per contribuir al progrés social.
- És una de les eines de Responsabilitat Social Corporativa tan per la pròpia administració, com per les empreses beneficiàries de contracte.
- La inclusió de clàusules socials és una eina de generació d’impacte social en polítiques inclusives i de cohesió social.

En aquesta sessió informativa hi han participat un total de 5 empreses amb una assistència total de 6 persones: OSG Serveis Grup, Construccions Rubau, Germans Cañet, Aglomerats Girona i Serveis Integrals de Finques Urbanes (SIFU).

Les altres empreses adjudicatàries que no hi han participat, actualment ja estan treballant conjuntament amb el Servei Municipal d’Ocupació en l’execució d’altres contractes i per tant, ja són coneixedores de les característiques de la clàusula i van disculpar convenientment la seva assistència.

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)