Notícies i comunicats

09/04/2019

El Servei Municipal d'Ocupació contracta 10 persones del barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla mitjançant plans d'ocupació subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya

Les contractacions s'emmarquen dins dels programes d'experienciació laboral del projecte Treball als barris i tenen com a objectiu oferir a persones en situació d'atur la possibilitat d'adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat.

Les contractacions s’han iniciat durant el mes de març i abril i tindran una durada de 9 mesos. Dues són de caràcter professional, que comporten la contractació de personal principalment tècnic i vuit són de caràcter ocupacionals, que comporten la contractació de persones del barri per la realització d’una obra o servei d’interès general.

Pel que fa a les accions professionals, una de les persones contractades donarà suport en el desenvolupament turístic i econòmic i realitzarà tasques de prospecció i catalogació d’elements i recursos susceptibles de dinamitzar i potenciar turísticament el barri i l’altra donarà suport jurídic als programes de foment de l’activitat econòmica i l’ocupació que es porten a terme al barri.

Pel que fa a les accions ocupacionals, dues persones donaran suport a la logística dels equipaments d’ocupació realitzant tasques de digitalització i arxivament de documentació, suport al desplegament de les polítiques actives d’ocupació, tasques de manteniment bàsic i control d’instal·lacions i suport logístic en les compres i aprovisionaments.

Les altres persones contractades realitzaran accions de millora i acondicionament de diferents espais del barri. En concret, un oficial de jardineria i dos peons integraran la brigada de viverisme i manteniment de les Hortes de Santa Eugènia amb l’objectiu de mantenir i millorar els espais públics del parc agrícola. I un oficial de construcció i 2 peons, la brigada de microurbanisme i manteniment d’equipaments del barri per tal de portar a terme accions de manteniment i millora general dels espais públics del barri.

Amb aquestes actuacions es vol incidir de manera directa en la millora de les competències tècniques i professionals de les persones participants i facilitar la seva inserció posterior al mercat laboral ordinari. En concret, el programa pretén donar accés als/a les participants a una renda bàsica durant el període de contractació per tal que, durant aquest temps, es recuperin els hàbits i la motivació laboral i s’adquireixin uns coneixements bàsics de l’especialitat que incrementin les seves opcions per trobar feina.

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)