Notícies i comunicats

25/04/2019

L'Ajuntament de Girona publica el seguiment dels treballs de jardineria de la ciutat al web municipal

Es tracta d'un geoservei virtual que aporta informació actualitzada de les tasques de manteniment dels parcs i de les zones enjardinades.

L’Ajuntament de Girona publicarà a partir d’ara el seguiment dels treballs de jardineria de la ciutat a través del web municipal. L’eina que permet aquesta funció és un geoservei virtual que permet obtenir informació actualitzada de les tasques de manteniment de les diferents zones enjardinades i parcs de la ciutat perquè la ciutadania ho pugui consultar.

El gener del 2018 ja es va posar en marxa l’aplicació Gesparc. L’objectiu d’aquest instrument és facilitar el seguiment de les tasques realitzades tant per les brigades municipals com per les empreses de jardineria que estan contractades per al manteniment de diverses zones de la ciutat. Amb la recopilació d’aquesta informació es millora la gestió, s’optimitza l’eficiència dels treballs i es disposa de major transparència dels serveis municipals de jardineria.

A través del telèfon mòbil, qualsevol jardiner o jardinera pot indicar el moment que inicia una tasca i el moment que l’acaba i l’aplicació només li demana que pengi una foto abans i després de realitzar-la. En aquesta aplicació hi ha tots els jardins, parcs i places de la ciutat cartografiats amb els elements de verd urbà (arbres, gespes, parterres de flor...), que alhora porten associats una sèrie de tasques específiques per a cadascú (segar, podar, entrecavar...).

La informació que es va generant queda registrada en una base de dades que tant els serveis tècnics municipals com les pròpies empreses poden consultar per comprovar o ajustar les programacions de feines i per fer el control de qualitat de la jardineria, comprovant el grau de compliment del contracte de les empreses de jardineria amb l’Ajuntament i valorant la qualitat del servei de les tasques realitzades.

És gràcies a aquesta informació, recopilada mitjançant aquest gestor de tasques, que ara els veïns i les veïnes de Girona podran consultar en temps real a través del web municipal els detalls de les feines realitzades en jardineria en els àmbits descrits.

En aquesta eina actualment hi ha quatre grans àmbits de gestió corresponents als barris de Mas Xirgu, Can Gibert del Pla, Eixample Sud, Avellaneda, Palau, Montilivi, la Creueta, parc de Domeny, parc de Fontajau (zona del voltant del camp futbol) i parc Central. Es preveu que la resta dels espais verds de la ciutat entrin a funcionar amb el sistema de gestor de tasques a principis del 2020, quan es faci efectiu el contracte de la prestació del servei de manteniment i treball de jardineria i arbrat urbà dels sectors de l’Esquerra del Ter, el sector Est i Vista Alegre. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)