Notícies i comunicats

22/04/2014

Calendari escolar del curs 2014-2015

Aquesta ordre s'aplica a tots els centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Ja ha sortit publicat l'ORDRE ENS/124/2014, del 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)