Notícies i comunicats

08/06/2018

L'Ajuntament de Girona adjudica la redacció del Pla d'acció per al desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta

Amb aquest document es vol definir i activar una estratègia comuna per al sector de la bicicleta per als pròxims anys a la ciutat de Girona i el seu entorn.

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat recentment la redacció del Pla d’acció per al desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta. L’objecte del contracte és la definició i activació d’una estratègia comuna per al sector de la bicicleta per als pròxims anys a la ciutat de Girona i el seu entorn, amb la finalitat d’aprofitar les sinergies existents i impulsar-ne de noves a partir de la col·laboració entre els diferents actors públics i provats.

Amb aquest pla d’acció també es volen establir les bases perquè el territori de Girona generi activitat econòmica i ocupació més estable i de qualitat vinculada a la innovació a través de l’especialització en les diverses activitats associades al món de la bicicleta, creant un referent a escala nacional i internacional. També es volen detallar les estratègies i les eines i activitats que han de permetre un desenvolupament integral d’aquest sector al territori, des d’una perspectiva pluridimensional, considerant també aspectes formatius, socials i mediambientals.

Altres objectius de la contractació d’aquest servei són treballar per una ciutat innovadora i més sostenible, integrant diferents iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida mitjançant l’impuls d’empreses i serveis que facilitin una mobilitat més sostenible incorporant tecnologies eficients i intel·ligents, o impulsar i captar noves inversions i projectes relacionats amb el sector de la bicicleta en els seus múltiples vessants.

“El sector de la bicicleta ha estat tradicionalment arrelat al nostre territori però en els darrers anys ha viscut un creixement com a indústria de qualitat que hem d’aprofitar a la ciutat. La inauguració avui mateix de la segona edició de la Sea Otter Europe a la ciutat demostra aquest posicionament de Girona en el món de la bicicleta en l’àmbit mundial”, ha remarcat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

La contractació del servei s’ha adjudicat a l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, SL, per un import de 40.656 €, IVA inclòs. El projecte ha obtingut una subvenció del 80% dins la línia d’acció referent a l’elaboració de plans d’acció sectorials identificats com a estratègics pel territori per tal de generar i/o mantenir ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El termini previst per a la redacció del pla és de sis mesos. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)