Notícies i comunicats

16/07/2014

Girona ha acollit la celebració de la Sisena Trobada Transnacional del Projecte Enter.Hub.

El 10 i 11 de juliol de 2014

Signants del protocol. Font: Ajuntament de Girona

En el transcurs de la trobada, va tenir lloc el cinquè Workshop temàtic del projecte; una jornada tècnica que va tractar sobre Urbanisme i Mobilitat, i que a través de les presentacions de diferents participants del matí i el treball en grups de la tarda, va servir per a la posada en comú de les experiències de les ciutats que formen part del projecte, així com per compartir propostes i bones pràctiques. 

La jornada institucional del dia 11, (vegeu programa de la jornada) va comptar amb la participació de Càrrecs Electes de les ciutats membres del projecte així com de representants del Secretariat URBACT i de la Direcció General de Transports de la Comissió Europea, i va concretar-se en la Signatura del Protocol d’Intencions per part de les 12 ciutats participants.

PROTOCOL D'INTENCIONS ENTER.HUB (CATALÀ)

PROTOCOL OF INTENTS ENTER.HUB (ANGLÈS)
 

Recull de premsa:

Diari de Girona: (11-07-2014)
Girona presenta una diagnosi dels efectes del TAV davant de 12 ciutats

El Punt Avui; (12-07-2014)
Girona vol diners per a projectes d’Enter.hub

Ajuntament de Girona (11/07/2014)
Nota de premsa

 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)