Notícies i comunicats

21/07/2014

Les queixes veïnals en relació a les molèsties d'oci en horari nocturn s'han reduït més d'un 40% des de 2012

Aquesta reducció ha estat possible gràcies a la implementació gradual a partir de 2013 de totes les mesures establertes per l'equip de govern

Quadre estadístic de l'històric de queixes

Les queixes d’oci en horari nocturn expressades pels ciutadans gironins han passat de 211 el primer semestre de l’any 2012, a 200 el 2013 i a 127 aquest 2014. Aquesta reducció representa un 40,6% en dos anys, gràcies a l’ordenació dels establiments que desenvolupen la seva activitat en horari nocturn i a la implementació d’una sèrie de mesures. Entre les mesures cal ressaltar l’aplicació de les ordenances d’oci nocturn i civilitat, la regulació de l’horari de terrasses i la redacció de protocols per a zones especials amb major densitat de terrasses i la presència de conciliadors nocturns al carrer.

Les molèsties més comunes són les provinents del carrer en relació a comportaments incívics com: cridar i cantar, realitzar necessitats fisiològiques, baralles, cotxe amb música forta entre altres, i les provocades pel soroll de les aglomeracions a la via pública durant les hores nocturnes. Aquestes s’han reduït en un 41,5% des de 2012. Les queixes produïdes per molèsties provinents dels locals a causa per exemple de música elevada, d’incompliments d’horaris, de deficiències en la neteja , de manca de control en la sortida dels clients amb begudes al carrer o de portes i finestres obertes són menys freqüents, i també han sofert una reducció important, del 39%. Les notificacions de molèstia venen derivades a l’Ajuntament a partir de les trucades rebudes a la Policia Municipal, a través de la bústia d’avisos i a través de trucades directament a les àrees implicades.

La tinenta d’alcalde de Promoció i Ocupació, Marta Madrenas, valora molt positivament aquests resultats després de tota la tasca feta i agraeix “la col·laboració en la implementació de les mesures del sector de la restauració i a la ciutadania, per la conscienciació de la necessitat de trobar un equilibri entre el dret al descans del veïnat i l’oci en horari nocturn”. Marta Madrenas considera que “s’ha de continuar treballant conjuntament per reduir al mínim les molèsties compatibilitzant el lleure i l’activitat nocturna amb una bona qualitat de vida”

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)