Notícies i comunicats

29/07/2014

El Govern de la ciutat aprova la creació de l'Agència de Promoció Econòmica de Girona

L'Agència es planteja com una xarxa col·laborativa a on hi participaran els diferents agents econòmics i socials de la ciutat amb l'objectiu de construir consens i impulsar les polítiques locals de promoció econòmica.

L’Ajuntament de Girona va aprovar a la Junta de Govern Local del passat dijous 24 de juliol la creació de l’Agència de Promoció Econòmica de la ciutat que ha d’entrar en funcionament a partir de la tardor. La seva creació té com objectiu establir les eines i mecanismes pertinents per intervenir en les necessitats de la ciutat i promoure el seu desenvolupament econòmic.

Segons la tinenta d’alcalde de Promoció i Ocupació, Marta Madrenas, “l’Ajuntament de Girona crea una Agència de Promoció Econòmica amb una estructura innovadora, basada en la cooperació, fomentant la participació activa, cercant la col·laboració de capacitats dels diferents agents del territori, evitant la competència i generant valor”. L’objectiu prioritari per l’equip de govern segons Madrenas “és treballar, amb l’horitzó 2020, per un desenvolupament econòmic sostenible i intel·ligent, inclusiu des d’un punt de vista social i creant ocupació de qualitat, en definitiva el nostre desig és millorar el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Girona”.

L’Agència es planteja com una xarxa estable per a la col·laboració público-privada on tots aquells agents econòmics i socials que es vulguin implicar en aquest repte (patronals, agrupacions i/o associacions empresarials, tercer sector, sindicats, universitat i centres de recerca, sector comercial, turístic i financer), interactuïn en processos de reflexió i aprenentatge relatius a la innovació i la competitivitat, elaborin estratègies i executin accions destinades a promoure el creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida.

L’Ajuntament de Girona ha optat per desenvolupar un projecte d’Agència de Promoció innovador, ja en la darrera dècada aquestes han experimentat baixos índex d’efectivitat, fet que fa replantejar-les com a instrument d’èxit i per aquest motiu, la tasca dels últims mesos s’ha centrat en trobar noves fórmules més adients al context actual. Per altra part, existeix la voluntat de no sobrecarregar l’administració de noves estructures organitzatives, que puguin suposar uns costos no sempre justificables en relació al valor creat.

La regidora Marta Madrenas afirma que un cop “analitzades les múltiples experiències de gestió a nivell local, seria un error la creació de noves estructures pesants que comporten un funcionament feixuc i que s’ha de passar a una gestió a través de processos dinàmics i flexibles que permetin donar solució àgil als problemes en cada moment”.

Per altra part, val a dir que la crisi econòmica i els canvis productius, socials i tecnològics que s’han produït els darrers anys han introduït major complexitat i han portat a la revisió del model de desenvolupament econòmic des dels diferents àmbits. A escala europea i catalana, però també local, s’han impulsat noves formes de fer política i prendre decisions. La base és construir consens al voltant de les polítiques locals de promoció econòmica i la funció de l’Agència ha de ser consensuar els objectius, les estratègies i les prioritats, decidir com es portarà endavant i impulsar la seva implementació.

La creació de l’Agència apareix després d’un període de reflexió i consulta als diferents agents, perquè a la vista de l’horitzó de l’any 2020, s’han definit polítiques i objectius temàtics molt clars a nivell europeu i català i estan sortint ajudes, convocatòries i programes susceptibles de ser treballats a escala local i en un marc de col·laboració público-privada. En definitiva, la regidora Madrenas destaca que “aquest és un bon moment per iniciar projectes conjunts de ciutat que donin un nou impuls a l’inici de la recuperació econòmica i sortida de la crisi”.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)