Notícies i comunicats

11/08/2014

L'Ajuntament de Girona actua per reduir l'afectació de la plaga de la processionària del pi

Es preveu instal·lar una cinquantena de trampes amb feromones arreu de la ciutat per lluitar contra aquest la proliferació d'aquest insecte.

Font: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona, a través de la brigada de Parcs i Jardins, està instal·lant trampes amb feromones per intentar reduir l’afectació de la plaga de la processionària del pi. Aquestes trampes s’estan distribuint en aquelles zones de la ciutat més sensibles a aquesta plaga a causa de la presència de pins, com són les escoles Montjuïc, Montfalgars i Cassià Costal, o parcs amb gran afluència de persones, com els del Migdia i Vista Alegre, entre d’altres espais. En total, es preveu instal·lar cinquanta trampes per tot el municipi.

La processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) es caracteritza per l’aparició d’erugues urticants durant la primavera. A més dels danys que causa a les persones i als animals domèstics, que poden arribar a ser greus, també provoca defoliació als arbres que colonitza.

La instal·lació de trampes de feromones és un mètode de control biològic. Les trampes contenen una petita dosi de feromones, un producte químic no tòxic que desprèn l’aroma de les papallones femelles i que fa que els mascles la segueixin fins a quedar-hi atrapats. Així es redueix el nombre d’erugues mascles i, conseqüentment, el dels aparellaments i la posta d’ous. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)