Notícies i comunicats

18/08/2017

Podeu consultar la memòria resum del Programa de Recursos Educatius del curs 2016-2017

El 100% dels centres públics i concertats de la ciutat de Girona ha participat a les activitats del Programa de Recursos Educatius.

El 99,97% dels alumnes matriculats als centres públics i concertats de la ciutat de Girona ha participat a les activitats del Programa de Recursos Educatius.

El 100% dels centres públics i concertats de la ciutat de Girona ha participat a les activitats del Programa de Recursos Educatius.

NOMBRE D'ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN: 350

USOS DE CIUTADANIA: 474

Anem a…: 24 activitats amb 459 assistents
Activitats que ha sol·licitat la ciutadania: 15 assistents

RESULTAT AVALUACIONS DEL PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIUS:

9,25 Valoració educadors del Programa de Recursos Educatius
8,30 Valoració global del Programa de Recursos Educatius
8,60 Valoració material del Programa de Recursos Educatius

El nombre total d'usuaris han estat 27.730, dels quals, 18.722 són de Girona i 9.008 són de fora de Girona. D'aquest total d'usuaris, la majoria són d'infantil i primària.

Pel que fa als usos, s'han fet un total de 50.400 usos. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)