Notícies i comunicats

28/08/2017

L'Ajuntament de Girona aposta per la transparència i aconsegueix el 100% dels indicadors ITA de l'edició 2017

L'Organizació Transparència Internacional d'Espanya ha fet públics els resultats de l'índex de transparència dels 110 consistoris més grans de l'Estat

L’Ajuntament de Girona compleix el 100% dels indicadors de l’índex de transparència dels ajuntaments (ITA) en la darrera avaluació que ha elaborat l’Organització Transparència Internacional d’Espanya, feta aquest 2017 i que s’ha fet pública recentment. Aquesta és la sisena edició de l’avaluació que l’entitat porta a terme per mesurar el nivell de transparència dels principals ajuntaments de l’Estat. 

Cal destacar l’evolució de l’Ajuntament de Girona en aquests sis anys, ja que ha passat de complir el 63,1% dels indicadors l’any 2008 al 100% obtingut aquest any. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha agraït la feina a tothom de l’Ajuntament qui ha treballat perquè això sigui possible: “És un reconeixement a la feina que ja fa temps que vam començar, i que ha assolit nivells d’excel·lència en transparència i en facilitat d’accés a la informació. Complir el 100% dels indicadors consensuats internacionalment ha de donar la seguretat al ciutadà que aquest és un ajuntament al seu servei, i que pot accedir a tota la informació que necessita”. Madrenas ha destacat també que es continuarà treballant per avançar encara més i anar més enllà dels indicadors oficials per garantir un consistori i una acció de govern el més transparent possible. 

Per fer l’avaluació, l’Organització Transparència Internacional d’Espanya ha utilitzat un conjunt de 80 indicadors, dividits en sis àrees en les quals l’Ajuntament de Girona ha obtingut el 100% de puntuació (“Transparència activa i informació sobre la corporació municipal”, “Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana”, “Transparència economicofinancera”, “Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis”, “Transparència en matèria d’urbanisme, obres públiques i medi ambient”, i “Dret d’accés a la informació”). L’avaluació s’ha fet aquest 2017 sobre els 110 consistoris més grans de l’Estat. 

A través de l’ITA es busca apropar els ajuntaments als ciutadans, fomentant que els arribi el màxim d’informació possible, tant sobre la situació dels mateixos ajuntaments com sobre les activitats que s’hi duen a terme i també sobre les prestacions i serveis que s’hi ofereixen. 

Per a més informació podeu accedir al web http://transparencia.org.es/ita-2017/

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)