Notícies i comunicats

04/10/2017

L'Espai Marfà obre la convocatoria d'ajudes per a l'enregistament de maquetes

El termini de presentació és el 27 d'octubre de 2017.

L’Espai Marfà juntament amb la Casa de la Música del Gironès obre una convocatòria per a formar part del programa anual d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà en la modalitat de Suport a la gravació i producció de fonogrames (enregistrament de maquetes), mitjançant l’atorgament d’ajudes en espècie. Les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, cessió d’espais i de recursos, etc. Concretament, en aquesta modalitat de Suport a la gravació i producció de fonogrames (enregistrament de maquetes) l’ajuda consisteix en la cessió dels recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com la contractació del personal necessari per realitzar la gravació, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti a un màxim de dos grups, tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament, durant un màxim de 60 hores per cadascun dels grups seleccionats.

Destinataris

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a les comarques gironines en el camp de la música que acompleixin les condicions d’accés als ajuts establertes als punts 2 i 3 de les bases.

Aquesta convocatòria s’adreça de manera específica a músics emergents i només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)