Notícies i comunicats

12/05/2017

Exposició "La Xarxa Infantil de Flors"

De l'11 al 24 de maig al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.

L’Espai familiar està format per famílies amb domicili dins del territori d’actuació del Servei Bàsic d’Atenció Social de Barri Vell amb menors de 0 a 5 anys.

Ser mare, ser pare és un dels elements de major pes, sinó el més important, en la configuració vital de les persones, és una experiència molt intensa en la vida de les persones, que genera expectatives i il•lusions, i que alhora, desvetlla dubtes i angoixes. Molt sovint pares, avis i fills es troben en situació de resoldre conflictes de la vida quotidiana que replantegen qüestions vitals de les relacions familiars i de l’educació.
La família és el primer entorn educatiu per a l’infant, perquè l’afecte és l’ingredient principal sobre el que es construeix la personalitat plena i sana de l’infant. A més d’un ambient estimulant i unes interaccions positives amb l’entorn, l’infant necessita sentir-se estimat, valorat i desitjat, doncs aquest és el primer pas necessari per a poder interessar-se pel seu entorn.

Per això cal considerar les mares i els pares com a principals educadors dels seus fills/es, i és en aquest sentit que pren importància oferir un espai d’orientació, informació i suport a l’entorn familiar, reforçant positivament la funció educativa de les mares i els pares, i reconduint aquelles situacions que presentin un risc per al menor. És doncs, una manera indirecta d’incidir en el benestar dels menors, potenciant les capacitats i l’autonomia de les famílies.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)