Notícies i comunicats

29/05/2017

L'Ajuntament de Girona inicia el procediment d'expropiació d'ús temporal d'habitatges buits per causes d'interès social

Hi ha 29 habitatges, de 12 entitats bancàries, a Girona que compleixen les condicions que marca la llei per poder ser expropiats, un mínim de 4 anys i un màxim de 10.

La tinenta d’alcaldia i regidora d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque, acompanyada de la directora de l’Oficina Municipal d’Habitatge, Judit Espuche, han presentat aquest matí l’inici del procés per mobilitzar els pisos buits de grans tenidors de la ciutat de Girona amb l’objectiu d’obtenir un parc social d’habitatges de lloguer assequible per atendre les necessitats d’habitatge de les persones que es troben en exclusió residencial. Segons l’article 15 de la Llei 4/2016 per poder mobilitzar pisos buits de grans tenidors cal que els immobles estiguin situats en àrees de demanda forta i acreditada d’habitatge i que estiguin inscrits al Registre d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya. L’expropiació forçosa d’ús d’habitatges es pot dur a terme per un mínim de 4 anys i un màxim de 10.

 

Segons les dades de què disposa l’Ajuntament de Girona, el nombre d’habitatges buits de grans tenidors és de 269 (113 pertanyen a empreses immobiliàries, 80 a entitats financers i 76 a agents dedicats a la compra-venda de béns). D’aquests 269, 29 compleixen els requisits que demana la Llei 4/2016 per iniciar el procediment d’expropiació d’ús temporal per un període mínim de 4 anys i màxim de 10. “Amb aquest procediment es podrà donar resposta a les necessitats d’habitatge a totes aquelles famílies en es troben en exclusió residencial”, ha manifestat la regidora d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque.

 

Pel que fa al procediment d’expropiació d’us temporal cal “iniciar, mitjançant una comunicació al titular de l’habitatge a l’efecte que acrediti, en un termini d’un mes, que disposa de contracte que n’habilita l’ocupació. Transcorregut aquest termini ja es pot iniciar el procediment, que conclouria si s’arribés a un acord per la cessió de l’habitatge”, tal com ha explicat la directora de l’Oficina Municipal d’Habitatge, Judit Espuche, que ha volgut recalcar que “l’expropiació no és gratuïta, sinó que caldrà indemnitzar els propietaris pels criteris de lloguer social establert a l’article 5 de la Llei 24/2015, tot i que la determinació de la quantia no atura el procediment”.

 

“Dues de les catorze entitats que són propietàries de pisos buits a Girona ja estan col·laborant activament amb l’Ajuntament amb la cessió de pisos, per la qual cosa no es veuran afectats per aquest procediment”, com ha volgut destacar Paneque. Les dues entitats són Bankia que té previst cedir entre 8 i 10 pisos i Buildingcenter, que en preveu cedir 16. Les 12 restants rebran la comunicació per part de l’Ajuntament en què se’ls informarà de l’inici de l’expedient, ja que no s’ha obtingut resposta favorable en la via negociadora.

 

La ciutat de Girona compta actualment amb un total de 48.444 habitatges, dels quals 762 estan buits (360 són de persones jurídiques, dels quals 269 són propietat de grans tenidors i 406 pertanyen a particulars). A partir del setembre s’iniciaran converses amb els petits propietaris que disposen de pisos buits per buscar vies de col·laboració en matèria de lloguer social.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)