Notícies i comunicats

24/10/2017

L'Ajuntament de Girona crea una nova taxa per a grans tenidors de pisos buits o desocupats

També s'aplicaran subvencions de l'IBI als ciutadans amb especial dificultat econòmica i en els habitatges cedits a la borsa de lloguer social.

L’Ajuntament de Girona crearà una nova taxa per a grans tenidors de pisos buits o desocupats, com entitats bancàries i grans promotores immobiliàries. La taxa, que es posarà en marxa quan estigui llest l’estudi econòmic de l’impost, s’aplicarà als propietaris de pisos que faci més de dos anys que estiguin buits i que tinguin en propietat més de catorze habitatges. Aquesta és una de les principals novetats de les ordenances fiscals municipals per al 2018, que se sotmetran avui a aprovació del Ple. 

També s’aplicaran noves subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) als ciutadans amb especial dificultat econòmica i als habitatges cedits a la borsa de lloguer social. En el primer cas, es crearan bases per poder accedir a una subvenció i s’adrecen especialment a persones amb discapacitat i a pensionistes amb un límit d’ingressos. Pel que fa als habitatges cedits a la borsa de lloguer social, s’hi aplicarà una bonificació del 25% sempre que els propietaris siguin persones físiques o entitats sense ànim de lucre. A més, s’eliminarà un paràgraf de les ordenances que impedia accedir a bonificacions si l’interessat havia estat sancionat en els últims dos anys, amb l’objectiu de no limitar-ne l’accés. 

La tinenta d’alcaldia i regidora de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha manifestat que “en la situació en què ens trobem hem de penalitzar els pisos buits i, en canvi, bonificar la gent que posa pisos a lloguer social. L’accés a l’habitatge és una prioritat absoluta i amb aquestes mesures volem augmentar el parc de lloguer social a la ciutat”. 

D’altra banda, la tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, ha destacat que “les modificacions que portem són les adequades al moment actual, ja que la nostra prioritat és mantenir l’activitat de la ciutat i mantenir els serveis amb la qualitat amb què s’ofereixen avui, incrementant les mesures perquè famílies, emprenedors, persones sense recursos o gent gran tinguin accés a bonificacions”. 

En les ordenances de l’any vinent, l’import de les taxes i els impostos s’actualitzarà amb l’IPC gironí (un 2,4%). Aquesta actualització, però, no s’aplicarà en les zones d’estacionament blaves i verdes. En la taxa de residus, en canvi, hi haurà un increment addicional del 7% a causa del tancament de la incineradora de Campdorà. Aquest augment serà transitori mentre durin les obres d’adequació i modernització de la planta, previstes per dos anys. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)