Notícies i comunicats

29/01/2013

L'Ajuntament de Girona dóna un nou impuls a les beques de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics

Les sol·licituds per participar a la convocatòria per al curs 2013-2014 es poden presentar fins al 31 de maig de 2013.

L’Ajuntament de Girona donarà un nou impuls a les beques de la Fundació Joan Bruguera de Girona, que enguany tenen com a objectiu becar estudiants per cursar estudis d’especialització i treballs d’investigació mèdica durant el curs 2013-2014 a la Universitat de Montpeller o a qualsevol universitat pública de Catalunya. Hi ha la possibilitat de demanar pròrroga per a un curs addicional.

La Fundació Joan Bruguera de Girona és una fundació cultural i docent que té com a propòsit avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques. El Patronat de la Fundació està format per representants de l’Ajuntament de Girona, del Col·legi de Metges de Girona i de la Universitat de Girona.

Aquesta fundació, revalidada per escriptura pública autoritzada el 1983, té el seu origen en el testament atorgat per Joan Bruguera l’any 1452, i va ser instituïda per la Reial Ordre de 10 de setembre de 1927 del Ministeri d’Instrucció. El metge gironí Joan Bruguera va exercir durant un llarg període de temps a la ciutat francesa de Montpeller i va deixar en testament, el 1452, 800 escuts d’or i altres béns per tal que servissin de fons perquè dos estudiants de medicina de Girona cursessin els seus estudis a la Universitat de Montpeller. L’any 1464, la seva vídua va crear la Fundació i l’any 2014 se’n commemorarà el 550è aniversari.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria hauran d’adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona) i es poden presentar fins al 31 de maig de 2013. El requisits per participar-hi són que cal tenir el Grau o la Llicenciatura en Medicina de qualsevol universitat catalana (en el termini dels cinc anys posteriors a l’obtenció del títol) i cal ser naturals de la ciutat de Girona o tenir-hi la residència per un període no inferior a deu anys. L’import total de les dues beques és de 12.000 euros (un màxim de 6.000 euros per beca). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)