Notícies i comunicats

27/11/2018

Girona, Barcelona, Gavà, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa uneixen esforços i adquireixen una única plataforma electrònica de contractació

Aquesta adquisició permetrà simplificar i agilitar tràmits, reduir burocràcia i augmentar la transparència en les licitacions i concursos públics.

Els ajuntaments de Girona, Barcelona, Gavà, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa, han adquirit conjuntament una única plataforma de contractació electrònica que permetrà als set municipis catalans gestionar la seva compra pública o contractació de serveis. A partir de la compra conjunta, els 7 ajuntaments catalans han establert una col•laboració que es mantindrà durant tot el temps d’utilització de la plataforma per tal de posar en comú els requeriments necessaris que garanteixin la qualitat de la prestació.

La signatura del contracte de la plataforma s’ha fet en un acte públic aquest matí on han participat el regidor de la UMAT, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors, i Paisatge i Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre; el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; l’alcalde de Mataró, David Bote Paz; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas; l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega López; l’alcalde de Premià de Mar, Miguel Àngel Méndez Gil, i el tinent d’alcalde de l’àmbit de nova governança i economia de l’ajuntament de Gavà, Jordi Tort.

“La bona gestió ha sigut sempre una de les nostres prioritats com a Ajuntament. Hem millorat aquests últims anys malgrat coincidir amb canvis legislatius que ens han afectat, però tenim com a objectiu intentar ser cada vegada més àgils i fer més eficient la relació amb l’Administració. Per ser una ciutat dinàmica, on els particulars i les empreses puguin engegar projectes, des de l’Ajuntament hi hem de posar de la nostra part i ser uns facilitadors. Aquesta plataforma va en aquest camí”, ha recalcat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Aquest nou sistema de contractació electrònica permetrà simplificar els tràmits administratius i reduir burocràcia. Ajudarà a incrementar la transparència, l’eficiència, l’agilitat i l’objectivitat durant tot el procés de contractació pública, des del moment de la publicació dels anuncis de licitació, fins al procés de valoració d’ofertes i resolució o adjudicació dels contractes municipals. Així mateix la nova eina informàtica permetrà fer un seguiment rigorós de la contractació, garantint la publicitat durant tot procediment, i facilitarà, la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica.

L’adjudicació del nou Sistema Integral de Contractació Pública Electrònica (SICE) amb un pressupost total de 3.027.696,31 euros (IVA inclòs) s’ha fet en tres lots: un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives; una plataforma de licitació electrònica per realitzar totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció d’ofertes electròniques encriptades, reunions d’òrgans de valoració d’ofertes i adjudicació i en tercer lloc, una oficina tècnica de suport a la implantació en tota la organització municipal per fer factible la gestió del canvi. Totes les empreses adjudicatàries són empreses amb una àmplia experiència i no tenen relacions amb paradisos fiscals.

Aquest nou sistema electrònic permetrà als ajuntaments exigir a les empreses licitadores, a través dels diferents procediments d’adjudicació, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)