Notícies i comunicats

29/11/2018

Nou servei de recollida i reutilització d'aparells elèctrics i electrònics a domicili a la ciutat de Girona

El Consell Comarcal del Gironès va posar en marxa, el 23 de novembre, un nou servei de recollida gratuïta d'aparells elèctrics i electrònics reutilitzables amb la col∙laboració dels Ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis‐Medinyà.

Els aparells elèctrics i electrònics cada vegada tenen una vida útil més curta i és més difícil reparar‐los ja que les característiques dels seus materials complexos en dificulten la seva recuperació.

És per això que el Consell Comarcal del Gironès, juntament amb el centre especial de treball TIRGI, inicia aquest nou servei de recollida i reutilització per evitar que molts d’aquests aparells esdevinguin residus.

Els usuaris de Girona podran sol∙licitar una recollida gratuïta a domicili de petits electrodomèstics com ara torradores, microones, aspiradores; gran aparells com neveres, congeladors, rentadores, forns; aparells d’il∙luminació i làmpades; aparells informàtics, telèfons mòbils, televisions, DVDs, ordinadors, monitors, pantalles, etc.

Per rebre aquest servei s’haurà de trucar prèviament al 972 494 130. El servei de recollida es realitzarà tots els divendres; la 1a i 3a setmana de mes, als matins, i la 2a i la 4a, a les tardes. Només es recolliran els aparells que funcionin, que poden ser reutilitzats o que requereixin una mínima reparació. El sol∙licitant del servei de recollida haurà de signar una declaració responsable conforme l’aparell funciona, en cas contrari, haurà d’assumir el cost de 20 € pel seu transport.

Els aparells i electrodomèstics recollits es portaran al mercat de 2a mà de la deixalleria de Sarrià de Ter on se’ls fa una posada a punt i es posen a la venda amb una garantia de 6 mesos. Aquesta deixalleria està gestionada pel centre especial de treball TIRGI que afavoreix la inserció laboral de persones amb dificultats o risc d’exclusió social.

Alhora, s’engega una xarxa de reutilització d’aparells elèctrics i electrònics a les deixalleries de Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Sant Gregori i Sarrià de Ter. Tots els usuaris que hi portin aparells que encara funcionen, i poden ser reutilitzats, podran informar el personal de la deixalleria per tal que marquin l’opció REUTILITZACIÓ en registrar la seva aportació. Tots els aparells recollits també es destinaran al mercat de 2a mà de la deixalleria comarcal de Sarrià de Ter. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)