Notícies i comunicats

19/12/2018

Amb motiu de les festes de Nadal i Cap d'Any es modificaran alguns horaris de la recollida de residus

Horaris especials el 24 i 31 de desembre en la recollida dels contenidors de superfície i soterrats de la ciutat de Girona, els cubells del Barri Vell i el servei de porta a porta de la Vall de Sant Daniel.

Amb motiu de les festes de Nadal i Cap d’Any alguns serveis de recollida d’escombraries s’avançaran i es faran al llarg del dia. Preguem que ho tingueu en compte a l’hora de deixar les escombraries i, excepcionalment, aquest dia dipositeu-les abans i eviteu deixar-les al carrer després d’haver passat el servei.

RECOLLIDA DE RESIDUS A LA VALL DE SANT DANIEL

Els dies 24 i 31 de desembre s’avançarà la recollida de residus.
Demanem deixar el cubell de FORM i el sac de restes vegetals abans de les 15 h.

RECOLLIDA DE RESIDUS A BARRI VELL I MERCADAL

Els dilluns 24 i 31 de desembre s’avançarà la recollida de residus, tant la recollida de les àrees de cubells com la recollida de les fraccions de residus comercials.

Ciutadans:
Pel que fa a la recollida de cubells del Barri Vell i Mercadal adreçada als ciutadans, els dilluns 24 i 31 de desembre es col·locaran els cubells a les 11 hores i es recolliran a les 14 hores. Cal dipositar els residus (fracció orgànica, rebuig i paper-cartró) en aquesta franja horària. La resta de dies es recolliran les fraccions seguint el calendari establert.

Comerços i restauradors:
Pel que fa a la recollida de fraccions de residus dels comerços i restaurants del Barri Vell i Mercadal, els dilluns 24 i 31 de desembre tindran els següents horaris:

- Paper-cartró: deixar-lo davant l’establiment plegat i abans de les 14 hores.
- Fracció orgànica: deixar el cubell davant l’establiment de restauració abans de les 14 hores.
- Rebuig: deixar les bosses davant l’establiment de restauració abans de les 14 hores.
- Vidre: segueix l’horari habitual, deixar el cubell a les 16h tots els dilluns, dimecres i divendres.

RECOLLIDA COMERCIAL DE PAPER I/O CARTRÓ DE L'EIXAMPLE

Deixar el paper i/o cartró plegat davant de l'establiment abans de les 14 hores.

RECOLLIDA DE RESIDUS A LA RESTA DE CIUTAT

Els dies 24 i 31 de desembre s’avançarà la recollida nocturna de residus, i es buidaran els contenidors al llarg del dia. Demanem dipositar els residus abans de les 15 hores. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)