Notícies i comunicats

01/04/2015

Modificació del calendari electoral 2015 del Consell Municipal d'Educació (CEM)

La Comissió Permanent del Consell Municipal d'Educació, va acordar en la reunió del dia 5 de març del 2015 allargar el termini de candidatures i, en conseqüència, modificar el calendari electoral.

La Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació, constituïda en Junta Electoral del procés de renovació parcial del Consell 2015 en virtut de l’acord adoptat pel ple del dia 2 de febrer de 2015, va acordar en la reunió del dia 5 de març del 2015 allargar el termini de candidatures i, en conseqüència, modificar el calendari electoral, que queda de la manera següent:

Fins el 24 de març a les 24.00 h
Presentació de candidatures

Del 25 de març al 27 de març
Exposició pública de les candidatures provisionals i presentació de reclamacions

Del 30 de març al 10 d'abril
Exposició pública de les candidatures definitives, notificació als candidats i tramesa de les instruccions per a les votacions

Del 13 d'abril al 14 de maig
Període per celebrar les eleccions en els Consells Escolars de Centre (CEC)

Fins el 15 de maig
Termini per lliurar els resultats de les votacions a la Secretaria del Consell

18 de maig
Exposició pública dels resultats

Plenari del mes de juny
Nomenament dels nous membres
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)