Notícies i comunicats

14/04/2015

Convocatòria d'ajuts "Activa el teu projecte"

El passat 27 de març la Junta de Govern Local de l'Ajuntament va aprovar la Convocatòria d'ajuts "Activa el teu projecte" adreçada a centres educatius de la ciutat de Girona pel proper curs 2015-2016.

En el marc de les línies estratègiques marcades des de regidoria d’Educació per al període 2011-2015 està previst impulsar accions per enfortir el projecte de Ciutat Educadora. Treballar en els objectius de Ciutat Educadora vol dir tenir en compte les realitats de cada centre educatiu que haurà de tenir reflectides en el seu projecte educatiu de centre i que concretarà en projectes educatius propis.

En la línia, doncs, de donar suport a nous projectes educatius en els centres educatius de la ciutat, es proposa la convocatòria d’ajuts Activa el teu projecte per al curs 2015-2016, amb la voluntat de col·laborar a la millora de la qualitat educativa a la nostra ciutat i impulsar projectes educatius innovadors que enforteixin la tasca de cada centre i fomentin la seva identificació amb les noves realitats, tant de l’entorn immediat com de les necessitats d’adaptació a aquest món cada vegada més global que ens envolta.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)