Notícies i comunicats

29/03/2018

L'augment del pressupost de les llicències d'obres concedides el 2017 demostra indicis d'una revitalització del sector urbanístic a Girona

En només cinc anys s'ha duplicat l'import dels projectes i s'ha passat dels 25.870.485 euros del 2013 als 52.849.313 euros de l'any passat.

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha presentat aquest matí les dades més destacades de la memòria de l’àrea al llarg del 2017. Un dels elements més rellevants que ha posat de manifest la informació recollida al document són els indicis de la revitalització del sector urbanístic a Girona, un fet que prova “l’interès per la ciutat”, tal com ha remarcat el regidor, “gràcies al fet que el govern ha posat en valor Girona i ha generat confiança”. 

Així ho demostra l’evolució en el pressupost de les llicències d’obres concedides l’any passat, ja que s’ha passat dels 25.870.485 euros d’import de les llicències que es van atorgar des de l’Ajuntament el 2013 als 52.849.313 euros del 2017, una xifra que representa més del doble de la de fa cinc anys. “L’evolució en el nombre de llicències i sobretot en el pressupost representa que cada cop es fan construccions més grans i que s’inverteix en edificis plurifamiliars, cosa que significa que hi ha una regeneració en el sector”, ha subratllat Joan Alcalà. 

Pel que fa al nombre de llicències, el 2017 es van atorgar 452 llicències d’obra menor i 350 d’obra major i hi van haver 1.043 comunicacions. Del total de llicències atorgades, 25 eren d’obra de nova planta, amb un pressupost global de 22.242.266,34 euros. 

En relació amb els projectes i obres promogudes des de l’Ajuntament de Girona l’any passat, cal destacar l’aprovació definitiva del PE Parc de les Pedreres; la modificació del projecte bàsic del pavelló esportiu de l’Escola Cassià Costal; la reforma del pati de l’Escola Eiximenis; la reparcel·lació i la tramitació de diversos instruments de gestió del PAU-116 Barcelona-Avellaneda-Clínica, o l’obra del carril bici al carrer de Santa Eugènia, des del carrer Nou fins a la travessia del Carril. 

Un 23% més de persones usuàries de Girocleta respecte el 2016

Les dades de la memòria del 2017 mostren també la tendència a l’alça en l’ús de la Girocleta a la ciutat. El 2017 es va tancar amb 2.875 persones usuàries del servei municipal de bicicleta, un 23% més que el 2016. El nombre de viatgers també va augmentar d’una forma similar: 384.536 viatges el 2017, un 26% que l’any anterior. 

Actualment hi ha 320 bicicletes de Girocleta a la via pública repartides en 19 estacions amb 540 aparcaments. L’any passat es van crear tres noves estacions: al carrer de Joan Maragall, al carrer del Riu Freser i a Vista Alegre. Sobre aquesta última estació, el regidor ha destacat que “es va fer gràcies als pressupostos participats, un fet que vol dir que la gent de la ciutat també s’implica en el servei”. Alcalà ha mostrat la seva satisfacció “pels resultats de les actuacions en relació amb la Gircoleta i la mobilitat sostenible, una aposta molt decidida que hem fet des de l’Ajuntament”. Aquest any es preveu posar en funcionament dues estacions de Girocleta noves: una a Sant Ponç i una altra a Pont Major. 

Seguint amb la mobilitat en bicicleta, cal incidir en els 2,8 km nous de xarxa pedalable que s’han creat a la ciutat aquest any passat i que situen el total de la xarxa a Girona en 36,64 km. Els nous trams que s’han estrenat aquest any passat han estat els del Pont Major fins al pont de l’Aigua i els del carrer de Santa Eugènia, entre el carrer Nou i la travessia del Carril i entre el parc Central i l’avinguda de Josep Tarradellas. Per a l’any 2018 està previst fer el projecte dels carrils bici de la plaça de Salt, del carrer del Carme i de la segona fase del carril bici del Pont Major a Campdorà, que ha de completar el tram entre el pont de l’Aigua i Campdorà. 

“Per a nosaltres és una prioritat incidir en la mobilitat sostenible i, sobretot, en els desplaçaments a peu, per això cada any treballem posant especial èmfasi en els camins escolars segurs”, ha afegit el regidor Alcalà. En aquest sentit, aquest any passat s’han posat en marxa els camins escolars segurs de l’Escola de Domeny i de l’Escola Dr. Masmitjà; s’ha començat a redactar el camí escolar de l’Escola Montjuïc, i s’ha aprovat inicialment la millora de l’accessibilitat al camí escolar de l’Escola Annexa – Joan Puigbert. Aquest 2018 es treballarà en els camins escolars de l’Escola Joan Bruguera i de l’Escola Pla de Girona. Una mostra de la implicació i l’aposta del consistori per la mobilitat escolar és el lideratge del projecte europeu School Chance, que va començar l’1 de gener del 2017 i que té com a objectiu intercanviar bones pràctiques relatives a la mobilitat independent dels escolars. El projecte està finançat per Interreg Europe.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)