Notícies i comunicats

07/01/2019

Menús de gener de 2019 dels menjadors de les Escoles Bressol Municipals

Els podeu consultar en format PDF.

A les aules de nadons, durant els primers mesos l’escola s’adaptarà, el màxim possible, a les demandes de cada infant i es facilitarà continuar l’alletament matern, de manera presencial o mitjançant l’administració de la llet que la mare s’hagi extret prèviament.

La introducció de nous aliments s’ha de fer a poc a poc. Per tal de poder observar possibles intoleràncies, cal que aquests canvis s’iniciïn a casa. 

Les escoles bressol municipals també atenen els casos especials, prèvia valoració per part dels professionals sanitaris. També es contempla un menú ovolàcteo vegetarià i es pot oferir una dieta astringent en cas necessari.

Per raons higienicosanitàries i organitzatives, les famílies no poden portar
aliments de casa.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)