Notícies i comunicats

26/11/2015

L'Ajuntament de Girona invertirà 980.000 euros el 2016 en projectes ocupacionals al barri de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla

Unes 700 persones en situació d'atur es podran beneficiar d'aquesta iniciativa, emmarcada en el Programa Treball als Barris i que comprèn actuacions adreçades a la promoció de l'ocupació, el desenvolupament local i la planificació estratègica.

L’Ajuntament de Girona invertirà 980.000 euros en projectes ocupacionals al barri de Santa Eugènia–Can Gibert del Pla durant el 2016. Aquestes actuacions s’emmarquen dins el Programa Treball als Barris, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu, que l’any vinent arriba a la vuitena edició i que s’ha consolidat com una eina d’intervenció específica pel barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.

Es calcula que unes 700 persones en situació d’atur es podran beneficiar d’aquest projecte, que comprèn actuacions adreçades a la promoció de l’ocupació, el desenvolupament local i la planificació estratègica.

Les actuacions incloses dins el Programa Treball als Barris es fonamenten en les recomanacions realitzades a partir del diagnòstic urbanístic, econòmic i social dels barris de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, amb la finalitat de respondre a les necessitats d’atenció especial detectades des de l’àmbit de l’ocupació i la promoció econòmica.

En aquest sentit, el programa preveu dur a terme en el barri accions orientades a la dinamització de l’activitat econòmica i la cohesió social, l’impuls de les polítiques d’ocupació i d’igualtat en el mercat de treball, i l’articulació de les diferents sinèrgies de suport entre els diferents serveis, dispositius i recursos socials i ocupacionals.

A partir del diagnòstic elaborat en el marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Santa Eugènia-Can Gibert, es continuaran realitzant actuacions adreçades a la població més vulnerable i en situació de desavantatge social, posant al seu abast un servei àgil i personalitzat d’informació, assessorament i orientació professional i reforçant les tasques d’intermediació d’ofertes de treball adequades als seus perfils professionals.

La tinent d’alcalde i regidora de Ocupació, Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana, ha explicat que “en aquest 2016 es vol fer un pas més iniciant una línia de treball específica amb joves de 16 a 29 anys, per tal de fer una tasca preventiva i proactiva amb aquest col·lectiu amb l’objectiu de generar oportunitats que afavoreixin la millora de la seva ocupabilitat, ja sigui oferint-los eines específiques pel retorn al sistema educatiu reglat, o bé apostant pel desenvolupament competencial i facilitant-los l’accés al mercat de treball”. Es preveu atendre més de 200 joves amb actuacions que vagin des d’itineraris individuals d’inserció i de retorn al circuit educatiu fins a programes de formació en alternança amb el treball, passant per programes de formació qualificadora i contractació.

Pel que fa a les insercions subvencionades, el programa considera la contractació per part de l’Ajuntament de Girona, durant sis mesos, de 42 persones en situació d’atur del barri de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, mitjançant programes d’experienciació laboral i programes mixtos de formació i treball per dur a terme tasques d’interès públic i/o social al barri que van des del manteniment del viver municipal i del parc agrícola de Santa Eugènia, passant per la rehabilitació d’espais públics i supressió de barreres arquitectòniques del barri, fins a la promoció de conductes cíviques per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)