Notícies i comunicats

01/12/2015

Presentació dels estudis de soroll del Barri Vell

Elaborats en el marc dels Pressupostos Participats dels barris.

Font: Ajuntament de Girona

Dijous 19 de novembre s’ha fet la presentació als veïns i veïnes de dos estudis de soroll del Barri Vell, aprovats i realitzats en el marc dels Pressupostos Participats dels barris. Han assistit a l’acte, com a representants del consistori, el sr. Cristóbal Sànchez com a regidor de Joventut i Participació, el sr. Eduard Berloso com a regidor del Barri Vell i la sra. Marta Madrenas tinenta d’alcalde d’Urbanisme i Activitats.

El primer estudi corresponia a l’afectació del soroll a la via pública a la Rambla de la Llibertat, realitzat el novembre del 2014, votat en l’edició dels Pressupostos Participats del mateix any.

El segon era l’estudi de l’afectació del soroll a la via pública generat per activitats comercials de restauració i terrasses del Barri Vell de Girona: Cort Reial, Calderers i Pou Rodó. Aquest projecte va ser aprovat per votació en els Pressupostos Participats dels barris de l’any 2015 i es va portar a terme durant els mes de juliol d’aquest any.

La coordinació dels estudis ha estat liderada des de la Regidoria de Sostenibilitat, i han estat realitzats i presentats per l’empresa Axioma Consultors Acústics, que són especialistes en aquest tipus d’informes tècnics.

En el Barri Vell de Girona hi conviuen un nombre notable d’activitats comercials i de restauració amb usos residencials. L’atractiu arquitectònic i turístic de la zona, la seva localització com a zona de pas i les activitats presents, determinen de forma clara la mobilitat i el soroll ambiental, havent rebut queixes per part de veïns.

L’objectiu d’aquests estudis ha estat caracteritzar i quantificar de forma objectiva i representativa els nivells sonors a la via pública en relació a les activitats comercials, de restauració del Barri Vell. Es tractava d’identificar les fonts de soroll, la seva tipologia, la molèstia generada, així com avaluar els resultats en relació a la legislació vigent i plantejar futures mesures de minoració del soroll.

Els resultats de les mesures indiquen que s’està complint l’Ordenança municipal de sorolls i la resta de normativa que regula la contaminació acústica, malgrat els nivells acústics se situen al límit. Per aquest motiu, les conclusions dels estudis marquen unes recomanacions que l’Ajuntament anirà estudiant, implantant i millorant, per tal de millorar la qualitat acústica del Barri Vell. Així, s’ha constatat que diferents accions efectuades per part de l’Ajuntament en els darrers anys han permès millorar notablement la contaminació acústica d’aquest barri. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)