Notícies i comunicats

01/12/2015

La consolidació de la despesa social i el foment de l'ocupació i l'activitat econòmica, eixos principals del pressupost per al 2016

El primer pressupost de la legislatura 2015-2019 incrementa la dotació global en un 2,5% i arriba als 107.142.532,95 euros.

Font: Ajuntament de Girona

La tinenta d’alcalde i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, ha explicat aquest matí les línies principals del pressupost municipal per al 2016. La consolidació de la despesa social i el foment de l’ocupació i l’activitat econòmica són els dos eixos principals d’un pressupost que arriba als 107.142.532,95 euros, xifra que representa un augment del 2,5% respecte del pressupost del 2015 (un total de 2.574.032,95 euros més).

“Aquest pressupost és el primer dels pressupostos que s’aprovaran en aquest nou mandat per donar compliment a les més de 300 mesures incloses en els deu eixos prioritaris del pla de govern, que anirem desenvolupant en aquests 4 anys”, ha subratllat Planas. A banda de la despesa social i el foment ocupacional, altres línies estratègiques que es reflecteixen en el pressupost 2016 són la promoció de Girona com a capital de la cultura, de l’esport i de l’educació o el foment de la qualitat del medi ambient, del medi natural i de la sostenibilitat.

Tal com ha explicat la regidora d’Hisenda i Règim Interior, des del consistori se segueix apostant per l’Àrea de Serveis a les Persones, que ha augmentat un 57,83% des de l’inici de la legislatura passada (4.000.000 d’euros més respecte el 2012). Aquest 2016 gràcies al reajustament de partides s’han pogut adaptar noves partides a la realitat del moment, com les que es destinen a famílies per a l’habitatge o les destinades a la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu. En el marc d’aquesta àrea, també cal destacar la creació de la partida destinada al voluntariat de protecció civil, que comptarà amb 80.000 euros.

En el pressupost per a l’any vinent també es constata l’aposta per la cultura i el turisme “com a sectors principals que mouen l’activitat econòmica”. En aquests àmbits es promou el suport a les entitats, les empreses culturals i la creació i l’emprenedoria, així com la simbiosi entre els dos àmbits amb el foment del turisme cultural de qualitat. En aquest sentit cal subratllar l’augment de la partida destinada a les beques Kreas que, tal com es va aprovar en els acords d’investidura, passarà de 50.000 a 100.000 euros. També cal remarcar l’aposta per la renovació i la posada en funcionament de nous equipaments culturals per al 2016 com el trasllat de la biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura; la posada en marxa el centre integral de custòdia i conservació de béns; la convocatòria del concurs per al projecte arquitectònic del futur Museu d’Art Modern i Contemporani i la definició del projecte del Centre de la Cançó.

Pel que fa a les polítiques d’ocupació i promoció, aquest 2016 s’augmentaran les partides destinades al cofinançament de programes, es destinaran 100.000 euros a l’agència de promoció econòmica i 75.000 euros al foment del desenvolupament local, de promoció empresarial i comercial “per tenir un equilibri entre el petit comerç i les grans superfícies amb els mercats”.

S’ha de ressaltar també l’augment de les partides destinades a sostenibilitat en 262.000 respecte l’any passat (un 1,41% més) amb l’objectiu de “donar valor afegir a les zones verdes de al ciutat i fer un pas més cap a l’objectiu de fer de Girona una ciutat verda europea”. En aquest sentit, s’han augmentat partides com la de plans de gestió de jardins o manteniment dels espais naturals i s’han incrementat els recursos destinats a la prevenció d’incendis per evitar que es repeteixin situacions com la d’aquest estiu.

El pressupost del 2016 segueix les línies principals iniciades en el mandat anterior, com la política de no apujar impostos, incrementar les bonificacions o millorar l’eficiència en la gestió dels recursos municipals, en aquest sentit cal destacar la licitació unitària del mobiliari d’oficina i la unificació dels contractes dels ascensors, que en aquest cas ha permès reduir a la meitat la despesa que suposava el manteniment dels aparells elevadors.

El capítol 1, de personal, aquest any ha augmentat un 2% a causa de l’abonament de la resta de la paga extraordinària retinguda a l’exercici 2012, i que s’abonarà al personal municipal el gener del 2016 o la reactivació de les promocions internes, entre altres. Pel que fa al capítol 2, de despesa corrent, gràcies a les millores en la gestió dels recursos municipals ha experimentat un petit augment (1,21%) malgrat la puja de l’IPC i l’increment dels consums i manteniments dels nous equipaments que es posaran i s’han posat a disposició de la ciutadania, com la Central del Molí, diversos locals d’entitats o la frontissa de Santa Eugènia.

En relació amb el capítol 4, de subvencions, cal destacar que s’ha augmentat un 6% seguint amb la política dels darrers anys de suport a les entitats de la ciutat. Per últim, pel que fa al capítol 6, d’inversions, cal ressaltar que s’ha augmentat un 6,35%, passant de 6.300.000 d’euros a 6.700.000 d’euros. Entre aquestes inversions el 2016 s’inclouen la millora dels carrers de la ciutat, amb el pla de voreres, el pla d’accessibilitat o el pla d’asfaltatge; els plans energètics, o el trasllat de la biblioteca Ernest Lluch.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)