Notícies i comunicats

18/12/2015

Moció presentada pel grup municipal d'ERC-MES-AM per reclamar l'inici de la confecció d'un Pla Estratègic de l'Esport a Girona

Moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Girona del 14 de desembre de 2015.

El grup municipal d'ERC-MES-AM va proposar, al Ple del 14 de desembre de 2015, el següent acord que finalment es va aprovar: 

  1. Confeccionar el procés participatiu esmentat en el redactat d’aquesta moció, liderat pel Consell Municipal de l’Esport i  format pels estaments abans esmentats en aquest redactat.
  2. A partir de les conclusions d’aquest procés, redactar el Pla Estratègic de l’Esport que estableixi els objectius, eixos i estratègies del futur de l’activitat esportiva a la nostre ciutat.
  3. Establir el termini màxim de dotze mesos per disposar ja del redactar definitiu d’aquest Pla i la seva implantació.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)