Notícies i comunicats

04/10/2019

Sol·licitud per a la instal·lació d'un circ a Girona durant les Fires de Sant Narcís 2019

Presentació de sol·licituds del 7 a l'11 d'octubre.

Autor: Aniol Resclosa

Les següents bases regulen la sol·licitud per a l’atorgament de llicència o autorització d’ús privatiu per a la instal·lació d’un circ a la ciutat de Girona durant les Fires de Sant Narcís 2019, així com el règim de la utilització autoritzada.

La present llicència o autorització comporta l’ús privatiu per a la instal·lació i explotació d’un circ amb elements desmuntables, a emplaçar en l’espai públic que queda entre la els carrers Rambla Xavier Cugat, carrer Amical Mauthausen, carrer Font de l’Abella i carrer Pont de La Barca, amb un metratge aproximat de superfície de 6.725 m2.

L’autorització s’atorga única i exclusivament per a les Fires de Sant Narcís de 2019, del 25 d’octubre 2019 al 3 de novembre de 2019, ambdós inclosos. L'adjudicatari podrà començar a instal·lar les infraestructures del circ a partir del dia 21 d’octubre de 2019.

El dia 5 de novembre de 2019 a les 24 hores hauran d'estar desmuntat el circ i retirats quants estris i elements de transport hagin estat instal·lats, deixant lliure el espai. Finalitzat el període d’ocupació autoritzat l’adjudicatari cessarà automàticament en l’ús privatiu de l’espai. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)