Notícies i comunicats

16/02/2016

L'Ajuntament de Girona executa les obres de millora de la xarxa pública de sanejament de la pujada de la Barrufa

Les actuacions, que ha dut a terme l'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s'han fet amb la meitat del temps previst.

L’Ajuntament de Girona ha executat les obres de millora d’un tram de la xarxa pública de sanejament de la pujada de la Barrufa, concretament entre els números 34 i 42 del carrer. Estava previst que les actuacions, que ha portat a terme l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, tinguessin una durada de cinc mesos però finalment aquest termini s’ha reduït a la meitat i han finalitzat en dos mesos i mig. Aquesta optimització de la durada de les tasques ha estat motivada, en gran part, pel fet que l’empresa hagi utilitzat dues retroexcavadores en algunes fases.

 

L’objectiu d’aquestes obres era ampliar el clavegueram municipal mitjançant el desdoblament de la xarxa per tal de reduir la freqüència amb la qual aquesta xarxa entra en pressió en aquest punt del barri de Montjuïc i evitar així danys materials a finques privades i problemes amb la circulació de vehicles. L’adjudicació incloïa una millora també a la calçada, amb el reasfaltatge complet de part de l’àmbit d’actuació.

 

L’obra es va licitar per 229.319’03 euros (IVA inclòs) i es va adjudicar per 152.571’33 euros (IVA inclòs), xifra que suposa una adjudicació a la baixa del 33’4668%. La liquidació final de l’obra ha estat de 152.515’64 euros (IVA inclòs), 55’69 euros per sota del pressupost d’adjudicació.


 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)