Notícies i comunicats

26/01/2018

Un total de 88 veïns i veïnes de Girona fan aportacions sobre la reforma de la plaça d'Espanya

La majoria han fet arribar suggeriments a l'Ajuntament de Girona a través del formulari que va estar operatiu al web del 19 de desembre al 15 de gener.

Un total de 88 veïns i veïnes de Girona han fet arribar a l’Ajuntament aportacions sobre el projecte de reforma de la plaça d’Espanya de la ciutat. D’aquests, 50 homes i 38 dones. La gran majoria (87 persones) ho ha fet a través del formulari web, que va estar operatiu del 19 de desembre del 2017 al 15 de gener del 2018, i una persona ho ha fet a través del registre d’entrada municipal. En aquest cas, però, no responia a les qüestions plantejades al formulari. 

El formulari web es dividia en qüestions que es referien al tipus de plaça, als usos fixos, als usos temporals i als elements de vegetació que hi poden haver al nou espai reformat. Pel que fa al tipus de plaça, 43 persones prefereixen una plaça tova, 39 una plaça mixta i 5 una plaça dura. 

Dins dels usos fixos, es plantejava l’opció de fer-hi espais de descans (65 han votat que sí, 22 han votat que no); espai per a terrasses (70 han votat que no, 17 han votat que sí); espai per a jocs infantils (52 han votat que no, 35 han votat que sí), i espai adaptat per a viatgers, amb connexió Wi-Fi, entre d’altres elements (49 han votat que no, 38 han votat que sí). 

En el marc dels usos temporals, s’assenyalaven opcions com fer-hi mercats d’artesania (50 han votat que no, 37 han votat que sí); activitats complementàries a les Fires de Sant Narcís (55 han votat que no, 32 han votat que sí); actuacions musicals de petit format (45 han votat que sí, 42 han votat que no); activitats de festes majors de barri (59 han votat que no, 28 han votat que sí), i sardanes i actes populars (64 han votat que no, 23 han votat que sí), o bé minimitzar-hi els usos temporals (59 han votat que no, 28 han votat que sí). 

Per últim, sobre els elements de vegetació, es podia opinar sobre si el nou espai hauria de tenir arbres (77 han votat que sí, 10 han votat que no); esplanades verdes d’herba (57 han votat que sí, 30 han votat que no), o planta amb flor (63 han votat que no, 24 han votat que sí). 

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha volgut agrair la participació de les 88 persones que han fet arribar la seva opinió al consistori i ha assenyalat que “les aportacions expressades pels veïns i les veïnes de la ciutat es tindran en compte en la redacció del projecte definitiu de la reforma de la plaça d’Espanya”. “Des del govern creiem que cal avançar en els mecanismes de participació de la ciutadania en la presa de decisions, i amb la plaça d’Espanya hem assolit una experiència que segur que també ens servirà per a futurs projectes”, ha afegit l’alcaldessa. 

L’Ajuntament de Girona va presentar el projecte de reforma de la plaça d’Espanya als veïns i veïnes de la ciutat el passat 4 de desembre, en un acte públic a l’EspaiCaixa. La millora de la cohesió amb la ciutat, l’augment de la seguretat i la creació d’un espai versàtil són tres dels eixos principals del projecte. Per elaborar la proposta, els tècnics municipals de l’Ajuntament han tingut en compte diferents criteris respecte tres àmbits: l’espai públic, el paisatge urbà i la mobilitat urbana. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)