Notícies i comunicats

13/11/2014

"Girona, carrers de música" convida la comunitat musical a interpretar música al carrer

La fase de proves del projecte es conclou amb 400 d'actuacions musicals gestionades a la via pública. S'inicia la campanya de difusió de la iniciativa entre la comunitat musical amb la presentació dels vídeos promocionals.

Girona, carrers de música és un nou projecte de l’Ajuntament de Girona que al llarg dels mesos de setembre i octubre s’ha anat implantant gradualment. Durant aquest període de proves s’han gestionat aproximadament 400 actuacions musicals a la via pública. L’augment de les actuacions musicals ha conviscut amb harmonia amb veïns i comerciants.

Els músics protagonistes d’aquestes actuacions responen a perfils diversos. Per una banda hi ha músics que ja eren habituals de les actuacions musicals a la via pública, però per altra banda, músics que fins ara no s’havien plantejat la possibilitat de tocar al carrer s’han anat adherint a la inciativa.

Més enllà de planificar i regular les actuacions musicals al carrer, la iniciativa persegueix promoure la música al carrer com a element d’expressió artística i musical, visibilitzar el potencial creatiu dels músics gironins, fomentar la creació de nous públics per a la música i reforçar també els atractius de Girona, tant per als veïns com per els seus visitants.

Girona, carrers de música s’adreça a tots els músics, professionals i amateurs, interessats a actuar a la via pública. Però sobretot vol ser una eina per aquells músics emergents que volen establir un primer contacte amb el públic, generar interès per la seva proposta i intentar anar-se fent un nom en l’exigent mercat musical. Amb aquesta ambició el projecte, a més d’ordenar i planificar les actuacions musicals al carrer, també vol fer visible aquest estrat musical i propiciar connexions entre músics i públics.

També es té en compte que les formacions vinculades a centres educatius i de formació musical puguin fer ús dels punts d’interpretació musical al carrer.

Els músics interessats a participar s’han d’acreditar a l’Espai Marfà, l’equipament que el coordina, ja sigui com a músics individuals o com a grups. S’han previst diferents punts d’interpretació musical al carrer que es concentren principalment, però no de manera exclusiva, a l’eix comercial de Girona. Cada un d’aquests punts està regulat en quant a horaris, tipologia de formacions, instruments o repertori.

Per a més informació consulteu la pàgina web www.girona.cat/carrersdemusica o truqueu al 972 010 009.

La campanya de difusió del projecte compte amb varis vídeos promocionals el primer dels quals podeu veure aquí: 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)