Notícies i comunicats

30/10/2019

Resum del Ple municipal extraordinari d'octubre del 2019

El Ple va tenir lloc el dia 28 d'octubre del 2019.

El dilluns 28 d'octubre va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària extraordinària corresponent al mes d’octubre del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es van debatre els punts 3 i 4. El punt 3 (Reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona al llarg de l'any 2018, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament), es va aprovar per 24 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 abstencions (C’s). Mentre que el punt 4, sobre la renovació de la condició de patró electiu de l'Ajuntament de Girona, es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es van debatre els dos punts pertanyents a la Comissió Informativa de Territori. El primer punt, el punt 5, que tractava sobre l’aprovació definitiva del Pla de Millora urbana de regulació de la composició volumètrica i de façanes de la parcel·la situada al carrer Vitòria-Gasteiz núm.8 del sector comercial Mas Gri, es va aprovar per unanimitat. A continuació es va debatre el punt 6, que pretenia aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell UA 42 - C/ Ginesta. Aquest punt es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 7 abstencions (PSC i C’s).

I finalment es va debatre l’últim punt, corresponent a la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. El punt 7 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019 i 13 de maig de 2019) es va aprovar per 9 vots a favor (JuntsxCat) i 17 abstencions (Guanyem Girona, PSC, ERC i C’s).

Per acabar es van debatre les set mocions que anaven al Ple, totes provinents dels grups municipals. Abans que res, però, l’alcaldessa va llegir una declaració institucional pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis.

Tant la primera moció (per a l'adaptació de les fires de Sant Narcís a persones que pateixen trastorn de l'espectre autista), que va presentar el grup municipal de C’s i defensar la regidora Míriam Pujola; com la segona, presentada pel grup ERC i defensada per la regidora Anabel Moya amb l’objectiu d’aconseguir una Girona accessible universalment, es van aprovar per unanimitat.

La tercera, que pretenia impulsar l'Escola Pública i rebutjar la segregació escolar, es va aprovar per 11 vots a favor i 15 abstencions. Aquesta moció la va presentar Guanyem Girona i la va defensar el regidor Pere Albertí. Pel que fa a la quarta i a la cinquena, ambdues es van desestimar. La quarta, del PSC, que reclamava una ordenança d’olors i que va defensar el regidor Joaquim Ruhí, ho va fer per 11 vots en contra (JuntsxCat i C’s), 5 a favor (PSC) i 10 abstencions (Guanyem Girona i ERC); mentre que la cinquena, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia, presentada per C’s i que va defensar el portaveu Daniel Pamplona, ho va fer per 24 vots en contra (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 a favor (C’s).

Les dues últimes mocions es van aprovar. La sisena va ser presentada conjuntament per Junts x Catalunya, PSC, Guanyem Girona i ERC, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA. Aquesta moció la van defensar el regidor d’ERC Àdam Bertran, la portaveu del PSC Sílvia Paneque, la regidora de Guanyem Girona Cristina Andreu i la regidora de JuntsxCat Núria Pi, i es va aprovar per 24 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 abstencions (C’s). La setena i última, de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019 i que van presentar també conjuntament Junts x Catalunya, Guanyem Girona i ERC, en aquest cas es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 7 en contra (PSC i C’s). La van defensar el regidor d’ERC Àdam Bertran, i els portaveus de Guanyem Girona, Lluc Salellas, i de JuntsxCat, Carles Ribas.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo:
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)