Notícies i comunicats

11/11/2019

L'Ajuntament de Girona proposa que la societat municipal TMG segueixi gestionant el servei de bus urbà i de bicicleta pública fins al 2034

L'anàlisi que s'ha fet el darrer any conclou que aquesta és la millor forma de gestió del transport col·lectiu de viatgers a la ciutat.

L’Ajuntament de Girona debatrà aquesta tarda en el Ple municipal ordinari corresponent al mes de novembre la continuïtat de la gestió directa del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a través de la societat municipal Transports Municipals del Gironès SAU (TMG). 

A partir de les conclusions d’un estudi extern i de l’anàlisi del personal tècnic del consistori que s’ha fet en els últims mesos, la proposta de l’equip de govern de l’Ajuntament és que TMG segueixi gestionant el servei quinze anys més, fins al 2034. 

“Que les conclusions de l’anàlisi assenyalin que la millor forma de gestió és la que tenim actualment avala que s’ha fet la feina ben feta i és una garantia per a la continuïtat del servei de mobilitat urbana amb les millors condicions possibles per a la ciutadania”, ha afirmat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda. 

La regidora ha explicat que es proposa una gestió durant quinze anys perquè “es preveu que en els propers anys caldrà donar resposta a noves necessitats en el camp de la mobilitat urbana, a causa de la irrupció de canvis tecnològics i socials com l’augment dels vehicles elèctrics o dels vehicles autònoms, i com a Administració hem de ser capaços de poder-nos adaptar a aquesta nova realitat”. 

Transports Municipals del Gironès SA es va constituir el 24 de desembre del 1988 i el sistema de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús a la ciutat va entrar en funcionament l’any següent, el 1989. Pel que fa a la Girocleta, el servei de bicicleta pública de Girona, es va acordar a través del Ple municipal del 9 de juny del 2009 que es gestionaria a través de TMG i va començar a funcionar el setembre d’aquell mateix any. 

Els estatuts vigents fins ara establien que la societat tenia una durada de trenta anys, que va finalitzar el 24 de desembre del 2018. Per tal de poder analitzar quina era la millor forma de continuïtat del servei, es va acordar per Ple (10 de desembre del 2018) ampliar la durada de TMG fins al 24 de desembre del 2019. L’Ajuntament de Girona és el titular i el prestador del servei a través de l’empresa municipal TMG. 

En els últims 10 anys, l'ús transport públic amb autobús urbà a Girona ha crescut un 54%, amb una mitjana d’increment anual del 4% i 3.341.070 viatges durant l'any 2018. Pel que fa al servei de la bicicleta pública, en els últims 5 anys, l'ús de la Girocleta ha crescut un 353%, amb una mitjana d'increment anual del 30% i 488.296 viatges durant l'any 2018. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)