Notícies i comunicats

12/11/2019

Resum del Ple municipal ordinari de novembre del 2019

El Ple va tenir lloc el dia 11 de novembre del 2019.

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans de l’inici del debat, l’alcaldessa va llegir una declaració institucional sobre l’emergència climàtica que va ser acordada per unanimitat amb tots els membres del Ple. Tot seguit, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa de Territori es va debatre el punt 3, relatiu a la presa de raó de la continuïtat del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública mitjançant la forma de gestió directa a través de la societat municipal i modificació dels estatuts de Transports Municipals del Gironès SAU. Aquest punt es va aprovar per majoria absoluta, amb 19 vots a favor (JuntsxCatalunya-Girona, Guanyem Girona i ERC) i 8 abstencions (PSC-CP i C’s).

Seguidament es van debatre els dos punts pertanyents a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El primer punt, el punt 4, que tractava sobre el nomenament dels representants de l’Ajuntament al Comitè Executiu de la Fundació Fira de Girona, es va aprovar per majoria absoluta per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC), 2 abstencions (C’s) i 6 vots en contra (Guanyem Girona i C’s). El portaveu del grup municipal de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha explicat que el vot del seu grup seria contrari a l’aprovació del punt ja que ell forma part de la Fundació Fira de Girona i no ha rebut cap comunicació per part de la fundació relatiu a aquest nomenament.

A continuació es va debatre el punt 5, relatiu a la resolució del recurs de reposició presentat per un col·lectiu de treballadors i treballadores municipal contra l’acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació de l’actualització de la RLT, modificació del manual de valoració, aplicació d’increment retributiu i aprovació de la despesa aplicable a la RLT. Aquest punt es va aprovar per 9 vots a favor (JuntsxCat), 12 abstencions (PSC,ERC i C’s) i 6 vots en contra (Guanyem Girona). L’aprovació del punt significa la desestimació del recurs de reposició. Des del grup municipal de Guanyem Girona, el portaveu Lluc Salellas explica que es vota en contra, entre altres aspectes, perquè “demanem un canvi en la política de recursos humans de l’Ajuntament”.

Per acabar es van debatre les cinc mocions dels grups municipal que anaven al Ple. La primera la va presentar el grup municipal del PSC-CP sobre la renda garantida de ciutadania, la va defensar la portaveu, Sílvia Paneque, i va ser aprovada per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i C’s) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC)

La segona la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona per una Girona lliure de sexisme, la va defensar la regidora Laia Pèlach i va ser aprovada per unanimitat.

La tercera la va presentar el grup municipal d’ERC-AM per potenciar els desplaçaments en bicicleta a la ciutat de Girona la va defensar la regidora Anabel Moya i va ser aprovada per unanimitat.

La quarta la va presentar el grup municipal de Ciutadans per emprendre accions judicials contra els causants dels desperfectes ocasionats en el mobiliari urbà i en la via pública de la ciutat de Girona durant les protestes per les sentència del procés. La va defensar la regidora Miriam Pujola i va ser desestimada per 21 vots en contra (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 6 abstencions (PSC) i 2 vots a favor (C’s).

La cinquena la va presentar el grup municipal de Ciutadans per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viduïtat i la va defensar el seu portaveu, Daniel Pamplona. La moció va ser aprovada per 2 vots a favor (CS) i 25 abstencions (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC).

Un cop feta la dació de comptes de les resolucions de l’Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)