Notícies i comunicats

19/11/2019

S'ha obert la 17a convocatòria de la Beca Josep Pallach per a projectes d'innovació educativa

El termini per a participar és el 20 de febrer de 2020.

Aquesta beca es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la ciutat de Girona. La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement de la ciutat.

Els destinataris d’aquesta beca poden ser:

  1. Els professors universitaris i no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil, primària, ESO, Cicles formatius o batxillerat
  2. Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.

La convocatòria està oberta tant a entitats i professorat dels centres de la ciutat com de fora, sempre que el seu projecte estigui centrat en la ciutat de Girona i s’ajusti als objectius de la convocatòria.

En el cas dels docents es podran presentar les sol·licituds a títol individual o en equips. En el cas dels equips, els seus membres podran procedir de diversos centres, de diversos cicles o nivells i de diverses àrees de coneixement.

Més informació: www.girona.cat/becajoseppallach

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)