Notícies i comunicats

16/01/2015

Dimecres comencen les obres d'arranjament de l'entorn de l'església de Sant Pau

El termini previst per a les actuacions de millora de l'espai és de 15 dies.

Dimecres vinent, dia 21 de gener, començaran les obres de millora de l’entorn de l’església de Sant Pau. La intervenció consisteix, bàsicament, en l’arranjament de la pavimentació que envolta l’església i la plaça. Es pretén conferir a la plaça d'un caràcter renovat, afavorint en el conjunt de la intervenció "les àrees d’estada, d’espera, de confluència, de pas i d’activitat”, tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, que ha afegit que es tracta d’una actuació demanada pels veïns de la zona.

Dins les actuacions previstes en aquest espai, s’adequarà la pavimentació i se suprimiran les barreres arquitectòniques, amb l’objectiu de fer de la zona un espai públic que millori la qualitat urbana i les necessitats de l’entorn.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Construccions Fusté, SA per l’import de 42.225,36 euros, IVA inclòs. El termini d’execució de les actuacions és de 15 dies.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)