Notícies i comunicats

26/01/2015

Més del 60% dels viatgers dels transports metropolitans de Girona utilitzen la T-10/30, la T-50/30 i la T-MES

Els usuaris del sistema tarifari integrat han passat de 3'9 milions el 2006 a 6'5 milions el 2014

Els viatgers que utilitzen el transport metropolità a la zona 1 de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Girona (ATM) ho fa majoritàriament amb els títols T-10/30, T-50/30 i T-MES. En concret, aquests tres abonaments sumen més del 60% de les validacions i bonifiquen els usuaris amb uns preus que són de 0’95€, 0’68€ i 0’512€ el viatge, respectivament, a diferència dels 1’40€ del bitllet senzill. A més, cal destacar també la consolidació del títol gratuït T-12, que ja ha superat el 10% de la quota i presenta un creixement constant en els darrers anys.

La integració tarifària de l’ATM i Transports Municipals del Gironès (TMG), juntament amb el Pla de millora del transport públic que ha portat a terme l’ATM, han suposat una millora substancial per a l’usuari, tal com ho demostra l’increment en el volum de viatgers del transport públic i l’augment de la intermodalitat. Prenent com a sector d’anàlisi tot l’àmbit integrat, es pot veure com s’ha passat de 3’9 milions de viatgers el 2006 a més de 6’5 milions de viatgers el 2014.

El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha atribuït aquestes xifres positives al fet que des de l’ATM i TMG s’ofereixen una gamma de títols que s’ajusta al perfil de cada viatger. “D’aquesta manera, es potencia l’ús del transport públic i es personalitza aquest ús a les necessitats de cada persona que l’utilitza”, ha afegit. La integració tarifària afavoreix els usuaris més fidels al transport públic i hi ha bonificacions per a joves, persones aturades i famílies nombroses i monoparentals. A més, les persones majors de 70 anys i els menors de 12 anys poden viatjar de forma gratuïta a la ciutat de Girona.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)