Notícies i comunicats

02/02/2015

L'Ajuntament de Girona i l'Associació de Veïns de Montilivi signen un conveni per a l'ús del gimnàs de l'escola Pericot

Les activitats que s'hi organtizin hauran de ser sense ànim de lucre i de caràcter educatiu, cultural, artístic o esportiu.

Font: Ajuntament de Girona

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el president de l’Associació de Veïns de Montilivi, Ramon Ternero, han signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i l’entitat per a l’autorització d’ús del gimnàs de l’Escola Pericot. La regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, també ha assistit a l’acte de signatura i ha destacat que es tracta d’una “molt bona instal·lació”, tant per a l’escola com per a l’AMPA, i que a partir d’ara “podrà ser utilitzada també per l’Associació de Veïns de Montilivi, un barri que no disposava fins ara de cap equipament esportiu”.

Davant la creixent demanda d’espais per part de les entitats culturals, lúdiques i esportives de la ciutat i amb l’ús que ja s’està fent fora de l’horari escolar dels centres educatius, s’ha elaborat aquest instrument que regularà la utilització que l’associació de veïns podrà fer de les instal·lacions del gimnàs de l’Escola Pericot.

L’Ajuntament de Girona, que té la responsabilitat de l’ús dels edificis escolars fora de l’horari escolar, autoritza mitjançant aquest conveni que l’associació de veïns pugui fer ús de les instal·lacions del gimnàs de l’escola a partir de les 19h, sempre que ni el centre ni l’AMPA necessitin l’espai per dur-hi a terme alguna activitat; “també, evidentment, estarà a disposició de les entitats i clubs de la nostra ciutat que puguin necessitar-ho”, tal com ha ressaltat Isabel Muradàs.

Per la seva banda, l’Associació de Veïns de Montilivi mitjançant aquest conveni es compromet a vetllar pel bon ús i manteniment de les instal·lacions i a fer-se càrrec de les despeses extraordinàries que puguin generar els actes o activitats que hi celebrin. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)