Notícies i comunicats

02/02/2015

Resultats de la campanya cívica als busos urbans

Durant quinze dies del mes de gener, la Policia Municipal de Girona ha dut a terme una campanya de civisme per l'ús dels busos urbans.

Font: Ajuntament de Girona

Aquesta iniciativa ha tingut per objectiu fer prendre consciència a la ciutadania que els busos urbans són un servei públic i que cal fer-ne ús amb respecte i civisme, seguint les normes de convivència. Durant el dies que va durar la campanya, els agents cívics de la ciutat van repartir tríptics informatius a les parades i a l’interior de totes les línies de busos urbans que circulen per Girona. Així mateix, els agents cívics s’han encarregat de redreçar aquelles conductes que no s’ajusten a les normes cíviques de l’ús del transport públic.

El resultat final de la campanya ha estat de 59 persones avisades pels següents motius:

- 3 persones per cridar dins el bus
- 1 persona per embrutar
- 1 persona per menjar
- 2 persones per col·locar malament la bicicleta i el patinet
- 2 persones per obstaculitzar la porta de sortida a la resta d’usuaris del bus
- 50 persones per no cedir el seient reservat a usuaris d’edat avançada, amb mobilitat reduïda o dones embarassades.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)