Notícies i comunicats

10/02/2015

Moció presentada pels regidors no adscrits sobre el reforç del servei municipal d'intervenció especialitzada en el tractament de la violència de gènere

Moció presentada i acceptada al Ple de l'Ajuntament de Girona del 9 de febrer de 2015.

Els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Joaquim Bonaventura van proposar, al Ple del 9 de febrer de 2015, el següent acord que finalment es va acceptar:

  1. Que es doblin les hores d'atenció psicològica a les dones i als infants en el marc del servei municipal d'atenció a la violència contra les dones, per poder atendre correctament la demanda de la ciutat.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)