Notícies i comunicats

10/02/2015

Moció presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per sol·licitar l'asil polític a l'activista saharauí Hassana Aalia

Moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Girona del 9 de febrer de 2015.

El grup municipal d'ICV-EUiA va proposar, al Ple del 9 de febrer de 2015, els següents acords que finalment es van acceptar:

  1. Exigir al Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya que en virtut de la legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets Humans concedeixi l'Asil Polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de Drets Humans i defensor del dret d'autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per la legislació Internacional, atès que la seva tornada al Sahara Occidental suposa un risc real per a la seva integritat física.
     
  2. Remetre de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri de l'Interior perquè la porti a efecte.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)