Notícies i comunicats

11/02/2015

Resum dels acords i mocions del Ple municipal ordinari de febrer de 2015

El Ple va tenir lloc el 9 de febrer de 2015.

Dilluns, 9 de febrer de 2015, va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la segona sessió plenària ordinària del 2015. L’alcalde, Carles Puigdemont, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, els informes de Presidència i els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia, anaven al Ple els punts 5 (Adscripció del Consorci Localret a l’Ajuntament de Barcelona i modificació dels seus estatuts), que es va aprovar per unanimitat, i 6 (Modificació de l’article 14 dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres), que es va aprovar amb 22 vots a favor i un vot en contra, del grup municipal de la CUP.

El punt 7 (Iniciar expedient de contractació dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona), en el marc de la Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, es va aprovar per unanimitat. El punt 8, en canvi, que consistia a “Aprovar el document de compareixença i autoritzar la cessió dels drets concessionals que ostenta SIRESA GIRONINA, SA sobre la concessió administrativa de la Residència d’Estudiants, a favor de SIRESA CAMPUS, SA”, es va aprovar per 22 vots a favor i un vot en contra, de la CUP. El portaveu del grup, Jordi Navarro, va argumentar que des del seu grup estan en contra que “grans empreses privades gestionin diferents camps de l’educació”.

També dins la Comissió Informativa d’Hisenda anaven ahir al Ple el punt 9 (Acceptar la renúncia de “Vivendes de Girona, SAU” a la concessió demanial per a la construcció i explotació d’un aparcament soterrani al subsòl de la plaça del Pallol) i el punt 10 (Acceptar la renúncia de “Vivendes de Girona, SAU” al dret de superfície atorgat al seu favor sobre la finca municipal de la Cort Reial núm. 7 i la subrogació municipal en el préstec). El punt 9 es va aprovar per 15 vots a favor (CIU, PP, ICV i el regidor no adscrit Carles Bonaventura), un vot en contra (PSC) i 7 abstencions (CUP i els regidors no adscrits Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura). El punt 10 es va aprovar per 13 vots a favor, un vot en contra (PSC) i 9 abstencions. Sílvia Paneque es va mostrar “crítica amb el desaprofitament de Vivendes de Girona” i per això va votar en contra tant del punt 9 com del punt 10.

Pel que fa a la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació, tres dels cinc punts que anaven a l’ordre del dia del Ple es van aprovar per unanimitat. Es tracta dels punts 11 (Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 51 – PA 89 L’Aurora), 13 (Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 61 per a la millora de l’accessibilitat) i 14 (Verificar el Text refós de la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 56 de desafectació de sòls per canvi d’ubicació de l’enllaç de l’AP-7 previst en el PGOU).

El punt 12 (Aprovar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Girona i l’entitat Inmobiliaria de Promoción Escolar, SA i aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 62 UA 80 Camí vell de Fonrells) es va aprovar per 22 vots a favor i el vot en contra de la CUP. El portaveu de la CUP, Jordi Navarro, va argumentar el seu vot en contra al•legant que “considerem que la zona de Palau té una certa alta ocupació i expansió urbanística que fragmenta ecosistemes i territori i no ens sembla una bona pràctica”. El punt 15 (Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums Illa 2 – Parador del Güell) es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, PP i els regidors no adscrits Glòria Plana, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura), 4 vots en contra (PSC, CUP i ICV) i una abstenció (el regidor no adscrit Carles Bonaventura). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va votar-hi en contra “en coherència amb tots els vots anteriors del parador del Güell”. Joan Olòriz, en representació del grup d’ICV, també hi va votar en contra i va afirmar que el Parador del Güell “és un tros de les Hortes de Santa Eugènia”. En la mateixa línia, Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, va comentar que “les Hortes són patrimoni de la ciutat” i va titllar de “greu error” el que es vol fer al parador.

Amb relació a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, va formar part de l’ordre del dia el punt 16 (Reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona), que es va aprovar per unanimitat.

A continuació es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple d’ahir. La primera, defensada pel regidor de la CUP Jordi Navarro i presentada pel grup municipal de la CUP en suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya, es va dividir en dues parts: el primer apartat [que va ser rebutjat per 9 vots a favor (CUP, ICV, PSC i els regidors no adscrits Carles Bonaventura, Glòria Planas, Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura), 12 vots en contra (CiU i PP) i 2 abstencions (ICV)] i els altres tres apartats [que també van ser rebutjats per 4 vots a favor (CUP, PSC i els regidors no adscrits Carles Bonaventura i Glòria Plana), 12 vots en contra (CiU i PP) i 7 abstencions (ICV i els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura).

La segona moció va ser presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA per sol•licitar l’asil política a l’activista sahrauí Hassana Aalia. Va ser defensada pel regidor d’ICV Joan Olóriz i va ser aprovada per unanimitat. També va ser aprovada per unanimitat la moció presentada pels regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura, per reforçar el servei municipal d’intervenció especialitzada en el tractament de la violència de gènere. La quarta moció de la sessió la va presentar el grup municipal del PPC referent al projecte de rehabilitació de l’antic cinema Modern. Es va aprovar per 11 vots a favor (PP, CUP, ICV, PSC i i els regidors no adscrits Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Amèlia Barbero i Quim Bonaventura) i 12 abstencions (CIU i els regidors no adscrits Carles Bonaventura i Glòria Plana). 

Després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcalde va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo:
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)