Notícies i comunicats

13/02/2015

La tarifa ecosocial de l'aigua i el Pla de mobilitat urbana, projectes destacats del 2014 de l'Àrea de Ciutadania

S'ha augmentat més d'un 57% la recollida de la fracció orgànica gràcies a la implantació dels nous contenidors de recollida selectiva arreu de la ciutat.

Font: Ajuntament de Girona

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, Jordi Fàbrega, i el regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, han presentat aquest matí la memòria de l’Àrea de Ciutadania corresponent al 2014. Com a grans projectes de les àrees, aquest any passat s’han implantat la tarifa ecosocial de l’aigua i els nous contenidors de recollida selectiva arreu de la ciutat, per una banda, i el Pla de mobilitat urbana i el nou organigrama de la Policia Municipal, per l’altra.

Pel que fa a la tarifa ecosocial de l’aigua, aquest any passat es va aprovar aquesta mesura destinada a les famílies més vulnerables que no poden fer front a la factura de l’aigua i que permetrà pagar consums a un preu més reduït, tenir una bonificació en el 90% de la quota fixa de servei, de la taxa de residus i del sanejament i garantir que no se’ls tallarà el subministrament en cas que no puguin pagar.

Aquest any 2014 ha augmentat en 255 el nombre d’abonats domèstics de Girona després de 2 anys consecutius de disminució, passant d’un valor de 51.103 abonats a finals de 2013 a un valor de 51.358 abonats a finals de 2014. El consum dels abonats també ha disminuït respecte a l’any anterior, aquesta tendència de disminució de consum és una constant de l’any 2007 en que hi va haver l’episodi de sequera i en conseqüència es va generar un seguit d’actuacions per intentar no només reduir el consum sinó modificar els hàbits del consumidor.

El 2014 ha estat també l’any de la implantació definitiva dels contenidors de càrrega lateral a la ciutat de Girona, cosa que ha comportat un increment molt important del nombre de contenidors de recollida selectiva. El mes de juny es va introduir la recollida selectiva al Barri Vell i Mercadal, a través del sistema de cubells en àrees d’aportació “de posar i treure”.

S’han recollit de forma selectiva el 45% dels residus generats, xifra que representa un increment de la recollida selectiva del 26,6% respecte l’any anterior. Aquest increment es deu a què s’ha augmentat molt el nombre de contenidors de recollida selectiva, amb un apropament dels contenidors de paper i cartró i envasos a pràcticament la totalitat d’àrees d’aportació, i també del nombre de contenidors de vidre. “Recollir un 45% de residus de forma selectiva és una dada que està molt per sobre de la mitjana catalana. Estem satisfets d’aquestes xifres, que s’han donat ja sigui per la comoditat de tenir els contenidors més a prop com pel fet que estiguin més nets i s’hagin homogeneïtzat les àrees”, ha subratllat el regidor Jordi Fàbrega. Cal destacar especialment que s’ha incrementat un 57,6% la recollida de la fracció orgànica, a causa d’una major participació probablement perquè els nous contenidors d’orgànica són més còmodes d’obrir que els antics.

El mes de desembre es va iniciar el servei de recollida domiciliària de roba usada per part de Roba Amiga, per a aportacions de més de 10 kg, per tal de facilitar als ciutadans el lliurament i reciclatge de la roba, i alhora garantir la bona qualitat del material. Es van realitzar 20 recollides a domicilis amb un total de 325 kg recollits. Enguany, en els 37 contenidors instal·lats a la ciutat, s’han recollit 139.280 kg de roba, xifra que representa 36.906 kg més que l’any anterior.

 

25’4 km de xarxa pedalable

El 2014 ha estat l’any també de l’aprovació del Pla de mobilitat urbana de la ciutat, que ha d’establir el principal full de ruta de les actuacions per assolir mobilitat sostenible, segura, accessible, eficient, equitativa i intel·ligent de Girona. Actualment la ciutat té 25,4 km de xarxa pedalable, dividida en 13’2 km de carril bici en vorera, 4’9 km de carril bici en calçada, 2’5 km de camí pedalable, 2’1 km de calçada compartida (sharrows), 1’5 km de vorera compartida i 1’2 km de carril bus bici taxi.

La longitud actual de vies de la ciutat amb limitació de velocitat a 30 km/h és 27,73 km. Aquesta mesura permet que les bicicletes i els vehicles de 4 rodes comparteixin la via. Aquest 2014 s’han fet 2’19 km nous de xarxa pedalable.

Pel que fa a seguretat, el regidor Joan Alcalà ha remarcat que s’ha fet una “aposta decidida per la prevenció”. El nou organigrama de la Policia Municipal, amb la incorporació de la figura de l’inspector, ha fet que es pugui reforçar la policia de proximitat amb la creació de la unitat canina i, seguint aquesta voluntat, s’han incorporat dos agents tutors que fan seguiment als centres educatius donant una atenció especialitzada, que permet prevenir o resoldre en un estadi primari els conflictes en aquest cas dels nens i joves.

Un altre apartat que s’ha potenciat ha estat la transparència. En aquest sentit s’han incorporat càmeres als vehicles policials que permeten en tot moment saber què fan els agents, així com disposar d’un sistema objectiu davant de queixes o suggeriments.

Podeu descarregar-vos la memòria des del següent enllaç:

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)