Notícies i comunicats

13/02/2015

Nou Protocol de curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la via pública

Aquest protocol regula el procediment de sol·licitud i autorització d'una activitat esportiu al carrer.

Es important que us llegiu el Protocol de curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la via pública i que el tingueu en compte a l'hora d'organitzar l'esdeveniment. El protocol es va aprovar per la Junta de Govern Local del 28 de novembre de 2014.

Si esteu interessats en organitzar una activitat esportiva a la via pública és imprescindible presentar la sol·licitud d'autorització de l'activitat al registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona, amb un mínim de 3 mesos d’antelació a la data de l’esdeveniment.

L'Ajuntament de Girona, en el termini màxim de 30 dies, es posarà en contacte amb l'organització (Policia Municipal i/o Esports) per comunicar-los la viabilitat o no de l'esdeveniment i, posteriorment, una vegada concretats tots els detalls, es farà el corresponent decret d'autorització així com la corresponent notificació.

Si a més de l'autorització es demana col·laboració municipal com pot ser la cessió de material, ajuda per fer difusió de l'activitat (agenda esportiva, GironaIn) ... també s'haurà d'omplir el model de sol·licitud d'autorització i col·laboració per fer una activitat.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)